Novosti

Donesena Odluka o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije

Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije jednoglasno je na sjednici održanoj 17. prosinca 2013.g. donijela Odluku o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije, a koja je osnova za preustroj županijske uprave i njenih upravnih tijela.

Nastavno na istu, a sukladno zakonskim ovlastima, župan Koprivničko-križevačke županije, donio je, na prijedlog pročelnika, dana 02. siječnja 2014.g. Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije.

Već je gornja Odluka o upravnim tijelima naznačila početak preustroja na način da se pojedini upravni odjeli ukidaju te da se osnivaju novi. S obzirom na činjenicu nove organizacije poslovanja, u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu (dakle, do 10. siječnja 2014.g.) župan će raspisati natječaje za sve pročelnike upravnih tijela, pod novim uvjetima propisanim u Pravilniku. Ostali službenici i namještenici bit će raspoređeni u najdužem roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu Pravilnika (dakle, do 02. ožujka 2014.g.) na nova radna mjesta, sukladno njihovoj stručnoj spremi, radnom iskustvu i dosadašnjoj složenosti poslova kao i sukladno dosadašnjim ocjenama njihova rada.

Nakon donošenja pojedinačnih rješenja, svakom od pročelnika i drugih službenika i namještenika, ostavljena je mogućost ulaganja pravnih lijekova.

Sve navedene radnje obavljene su u cilju stvaranja efikasnije uprave, transparentnog rada te bolje usluge za građana.

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Back to top button
Skip to content