Novosti

Javni poziv udrugama za sufinanciranje programa iz proračuna Općine Molve za 2015. godinu

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve ( Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije 5/13) općinski načelnik Općine Molve, objavljuje
Javni poziv udrugama za sufinanciranje programa iz proračuna Općine Molve za 2015. godinu
I.
Pozivaju se udruge iz područja športa, kulture, vatrogastva i druge udruge s područja općine Molve, kao i zajednice udruga, koje imaju pripremljene programe za sufinanciranje iz Proračuna Općine Molve za 2015. godinu da prijave svoje programe za 2015. godinu.
II.
Programi se prijavljuju na obrascu Zamolba za sufinanciranje programa rada udruge/ustanove u 2015. godini koja je sastavni dio ovog Javnog poziva. Uz ovjerenu i potpisanu zamolbu od strane odgovorne osobe podnositelji su dužni dostaviti:
1. Financijski plan za 2015. godinu – uz iskazivanje svih svojih planiranih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka financiranog projekta/aktivnosti
2. Program rada za 2015. godinu –opisni dio koji sadrži popis i opis aktivnosti/projekata koji se planiraju provesti uz obrazloženje ciljeva i rezultata koji se nastoje postignuti.
Predsjednici udruga dužni su u Financijskom planu i Programu rada posebno istaknuti planirana putovanja/izlete kao i novčana sredstva koja se planiraju utrošiti u tu svrhu, te posebno navesti mjesto putovanja i planirane troškove po putovanju. Ukoliko postoji interes za izlet u Novi Vinodolski, potrebno je dostaviti termin i broj članova udruge, a kotizacija iznosi 100 kn po osobi.
III.
Prijavnice se dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, 48327 Molve, zaključno do 15. listopada 2014. godine do 15:00 sati. Nepravodobne, nepotpune i neobrazložene prijavnice neće se uzimati u razmatranje.
Pozivaju se predsjednici, udruga ispred udruga koje će sudjelovali u ovom javnom pozivu, na sastanak dana 17. listopada 2014.godine (petak)u 10:00 sati u sali za sastanke općine Molve, Trg kralja Tomislava 32.
IV.
Izbor programa smatra se usvojenim istovremenim usvajanjem Proračuna Općine Molve za 2015. godinu, na temelju prijedloga kojega će utvrditi općinski načelnik Općine Molve sukladno planiranim proračunskim sredstvima za 2015. godinu.
V.
Udruge koje će sudjelovati u ovom Javnom pozivu, kao i svi zainteresirani građani informaciju o izboru programa i visini dodijenjenih sredstava udrugama dobit će putem javno objavljenog proračuna Općine Molve za 2015. godinu, te odgovarajućih programa i odluka objavljenih na internetskim stranicama Općine Molve i u Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije.
Ovaj javni poziv objavit će se na internetskoj stranici Općine Molve i na oglasnoj ploči Općine Molve.

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Back to top button
Skip to content