Novosti

KOMUNALNA NAKNADA – GOSPODARSTVO

Sukladno članku 11. točke 4. Odluke o komunalnoj naknadi, obračun komunalne naknade za obrte i male tvrtke do pet zaposlenih primjenjuje se koeficijent poslovne namjene tri (3).
Pozivaju se tvrtke kojima su dostavljena Rješenja Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti, da ukoliko imaju manje od 5 zaposlenih i poslovanje obavljaju kao obrti ulože prigovor radi korekcije koeficijenta poslovne namjene. Obzirom da Grad nema podatke o broju zaposlenih u pojedinim tvrtkama i eventualnoj promjeni oblika poslovanja, trgovine, ugostiteljska djelatnost i druge djelatnosti koje imaju veći koeficijent namjene od tri(3) dobile su Rješenje sa izračunom komunalne naknade prema poslovnoj djelatnosti.
Prigovor se može uložiti putem mail adrese poduzetnistvo@djurdjevac.hr ili neposredno u gradskoj upravi uz prilaganje dokaza o broju zaposlenih.
Podnositelji nisu dužni plaćati komunalnu naknadu za vrijeme odlučivanja o prigovoru.
Ujedno se ukazuje da su Člankom 18. Odluke o komunalnoj naknadi, oslobođeni od plaćanja komunalne naknade sva Obiteljska poljoprivredna gospodarstva i obrti kojima građevine služe za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (proizvodnja hrane i uzgoj svih vrsta životinja), dok je koeficijent za sve ostale njihove djelatnosti koeficijent poslovne namjene 3 neovisno o vrsti djelatnosti.
Ujedno se najavljuje dopuna Odluke o komunalnom redu koja je od strane Gradonačelnika predložena za sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati 23. ožujka 2015. godine, da se tvrtkama koje imaju iskazan negativan poslovni rezultat, a radi očuvanja poslovne aktivnosti i radnih mjesta, omogući oslobođenje komunalne naknade za 50% i to kroz tri godine.

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Back to top button
Skip to content