Novosti

KOMUNALNA NAKNADA – STANOVNIŠTVO

U cilju boljeg informiranja građana grada Đurđevca u nastavku se donosi pregled olakšica i oslobođenja od plaćanja komunalne naknade.
Člankom 16. Odluke o komunalnoj naknadi, korisnici zajamčene minimalne naknade oslobađaju se obveza plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor površine do najviše 60 m2, na osnovu vjerodostojne isprave o ostvarivanju prava izdane od Centra za socijalnu skrb Đurđevac.
Članovi Gradskog vijeća, na sjednici održanoj 23. ožujka 2015., podržali su prijedlog gradonačelnika i donijeli Odluku o izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi.
U odluci o komunalnoj naknadi u članku 16. dodaju se stavci koji glase:
“Vlasnici ili korisnici stambenih objekata kojima je to jedina nekretnina za stanovanje, mogu Upravnom odjelu podnijeti zahtjev za otpis potraživanja za komunalnu naknadu za površinu do 60 m2 za prethodnu godinu, najkasnije do 31. siječnja naredne godine, uz dokaz da im u prethodnoj godini ukupni prihod svih ukućana po članu domaćinstva nije prelazio 1.200,00 kuna mjesečno.”
“Površina od 60 m2 iz stavaka 1. i 2. ovog članka uvećava se za dodatnih 20 m2 prostora za četvrtog i svakog narednog člana kućanstva.”
Zahtjev za oslobođenje podnosi se Upravnom odjelu za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti, najkasnije do 31.siječnja.
Po navedenom principu provest će se i otpis nenaplaćene komunalne naknade dospjele u zadnje tri godine, a obrazac prijave građani mogu skinuti sa web stranice grada Đurđevca ili osobnim dolaskom u Gradsku

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back to top button
Skip to content