Mali oglasi

Mali oglasi 07.09.2014.

Privatni oglasNajveći radijski privatni oglasnik u Hrvatskoj sa dugogodišnjom tradicijom. Svaki tjedan objavljujemo sve vaše oglase na oglasnoj ploči, internet stranicama, Glasu Podravine i dakako u eteru Podravskog radija (nedjeljom u 9,00h i ponedjeljkom u 9,00h), želimo vam uspješnu prodaju i kupnju! (kliknite na link “više…”)
1. kukuruz u zrnu suhi, rastepač umjetnog gnojiva i traktorsku špricu od 400 litara, prodaje vlasnik sa TEL: 099/ 317-5254.
2. grožđe crno i bijelo više sorti s plantaže, prodaje vlasnik iz Budrovca, Bilogorska 112.TEL: 893-196.
3. troje teladi simentalske pasmine – dvoje ženskih i muško stari 2 tjedna, te bekona i krmaču za obradu, prodaje JOSIP ŠOSTAREC, Đurđevac, Bana Jelačića 86.TEL: 091/ 568-1004.
4. sjeme uljane repice sorte PERKO, sjeme talijanskog ljulja, polovni crijep 2.000 komada, prodaje vlasnik sa TEL: 893-426 ili 091/ 564-7513.
5. 6 odojaka do 30 kg težine prodaje vlasnik iz Grkina, TEL: 894-181 ili 091/ 131-2221.
6. tele staro mjesec i pol prodaje vlasnik sa TEL: 098/ 9666-923.
7. oranicu površine jutro i 114 hvati u predjelu zvanom SELNICE prodaje vlasnik iz Đurđevca, TEL: 812-850 ili 091/ 1450-656.
8. bukova drva po 240 kn/metar, prodaje vlasnik sa TEL: 095/ 500-8158.
9. tritikal, ječam i zov za sjeme ili ishranu, te kukuruz u zrnu uvrečan oko 500 kg, prodaje vlasnik iz Molvi, Medvrti 6.TEL: 892-476.
10. dvoje teladi ženske simentalske pasmine starosti mjesec dana (a može i zamjena za odojke ili bekona za obradu), te neispravnu špricu KŽK ( može zamjena za navedeno) prodaje vlasnik iz Budrovca, Bilogorska 29.TEL: 893-044.
11. ženskog bekona teškog 140-150 kg, 300 bala sijena – bala je težine 22 kg, te jutro sjenokoše za košnju – otava, prodaje vlasnik sa TEL: 813-241 ili 091/ 151-2480.
12. grožđe frankovku oko 200 kg, prodaje vlasnik sa TEL: 816-164 ili 099/215-7005.
13. bijelo grožđe malvazije 500-800 kg i direktora bijelog oko 180 kg, te vino malvazije 150 litara po cijeni po dogovoru u vinogradu KRANJČEV BREG, prodaje vlasnik iz Budrovca, Bilogorska 131.TEL: 893-015.
14. tele staro 14 dana simentalske pasmine prodaje vlasnik iz Budrovca, Bilogorska 17/a, TEL: 091/ 564-2936.
15. traktor DAJC 75 ks, silokombajn SIP 80 i sjetvospremač veći, prodaje vlasnik iz Kozarevca, TEL: 895-070 ili 099/ 6809-163.
16. berač EKO 3500 u vrlo dobrom stanju prodaje vlasnik sa TEL: 867-043 ili 097/ 610-3378.
17. uvečani kukuruz 2 tone, prodaje vlasnik iz Raitnice, TEL: 091/ 546-1613.
18. patke i luk crveni prodaje vlasnik sa TEL: 813-244.
19. 15 kom teladi težine 150 – 170 kg, za danji tov, simentalske pasmine, prodaje vlasnik sa TEL: 098/ 361-074.
20. odojka i janjca za pečenku težine 25-30 kg, prodaje ŠVARBA, TEL: 817-315.
21. grožđe bijelo mješavina, te vino bijelo kvalitetno (može zamjena po dogovoru) prodaje vlasnik sa TEL: 098/ 961-1082.
22. krave za meso i junice, krave mogu biti mršavije i nepokretne sa urednim veterinarskim razduženjem, svim korisnicima koji su u sustavu PDV-a plaćanje preko računa, sa isplatom odmah, kupuje osoba sa TEL: 897-641, 898-001, 098/ 407-803 ili 0987 407-804.
23. bijelo grožđe miješanih sorti oko 400 kg, bijelo vino 250 litara i peć trajnožareću MAGMA 7, prodaje vlasnik iz Budrovca, Bilogorska 126.TEL: 893-170 ili 091/ 464-4304.
24. vinograd koji se sastoji od nove i stare klijeti, garaže, voćnjaka, obrađenog vinograda sa oko 1.000 čokota – pogodno za život i legalizirano, u blizini Čepelovca, po cijeni po dogovoru prodaje vlasnik sa TEL: 091/ 578-0081 ili 098/ 755-253.
25. grožđe sorti šardone, graševina i ranjski rizling, te drva akacijeva, prodaje vlasnik iz Budrovca, Bilogorska 110.TEL: 893-197.
26. junicu simentalske pasmine stelnu 7 mjeseci, prodaje vlasnik sa TEL: 892-415.
27. krumpir, luk i češnjak, prodaje vlasnik sa TEL: 098/ 776-259.
28. trotjedne tovne piliće po cijeni od 12,50 kn/komad, bijele kokoši teške 4 kg po cijeni od 35 kn/komad, sa besplatnom dostavom, prodaje vlasnik sa TEL: 033/ 730-114 ili 098/ 9654-825.
29. 7 odojaka prodaje vlasnik sa TEL: 816-370 ili 098/ 9727-288.
30. grožđe za vino sorte šardone, graševina i ranjski rizling, te trajnožareću peć na drva u dobrom stanju, prodaje vlasnik iz Kalinovca, TEL: 883-230 ili 099/ 815-6489.
31. muško tele simentalske pasmine staro mjesec dana, te dvoje ženske teladi holštajn pasmine starosti više od mjesec dana, prodaje vlasnik sa TEL: 091/ 510-9507.
32. grožđe bijelo i crno sve je cijep, te 2 janjca prodaje vlasnik sa TEL: 091/ 7811-364.
33. zdravo kvalitetno miješano bijelo grožđe sorte zeleni silvanac, plemenka, župljanka i građevina, te veću količinu kvalitetnog bijelog stolnog vina, prodaje vlasnik sa TEL: 098/ 755-095.
34. više garsonijera u centru Đurđevca s posebnim ulazom – pogodno za učenike zbog blizine škole, iznajmljuje vlasnik sa TEL: 092/ 245-8106.
35. 2 koze i 2 kozlića prodaje ili mijenja za krmaču za meso, vlasnik sa TEL: 891-005, 897-109 ili 098/ 182-5077.
36. oko 500 kg grožđa vinske sorte u predjelu MALI KOSTANJ prodaje ŠTEFANEC, Đurđevac, Bana Jelačića 58.TEL: 098/ 9897-836.
37. grožđe vinske sorte u Čepelovcu – BELEVINE prodaje REĐEP koji nažalost nije naveo ni adresu ni broj telefona.
38. suha drva graba, jasena i hrasta prodaje vlasnik iz Đurđevca, TEL: 092/ 254-5056.
39. 4 odojka težine 20 – 25 kg prodaje FRANJO DAUTANEC, Kalinovac, Kolodvorska 118/a. TEL: 883-092 ili 091/ 561-8054.
40. mušku svinju za meso težine 120 – 130 kg, prodaje vlasnik sa TEL: 896-151.
41. ovce za meso, grožđe graševina, šardone i plemenka po 4 kn ili mošt po 6 kn, prodaje vlasnik sa TEL: 098/ 249-285.
42. mladu krmaču za meso ili danji rasplod tešku oko 200 kg, prodaje vlasnik sa TEL: 811-584.
43. vinograd na BELEVINAMA i vino i grožđe sorti frankovke, sivog pinota, silvanca, rizlinga i graševine, prodaje vlasnik sa TEL: 091/ 789-5730.
44. piliće žive za obradu teške oko 2,5 kg, piliće stare 3,5 tjedna za danji tov sa isporukom od 15. rujna, te crvene kokoši nesilice stare 11 mjeseci i crveno grahoraste pijetlove stare 5 mjeseci sa besplatnom dostavom, prodaje vlasnik iz Đurđevca, Gajeva 18.TEL: 811-363 ili 098/ 1987-587.
45. bijelo vino i bijelo grožđe raznih sorti prodaje vlasnik sa TEL: 893-195.
46. veću količinu rabljenog crijepa u vrlo dobrom stanju po cijeni od kunu/komad, crijep se nalazi u Goli, na adresi Stjepana Radića 17.TEL: 833-017.
47. jabuke različitih sorti po cijeni od 1 – 3 kn uz moguću dostavu u okolicu Đurđevca, prodaje vlasnik iz Sirove Katalene, TEL: 893-075 ili 098/ 9028-348.
48. troje muške teladi starosti mjesec dana – jedan simentalac, drugi križani, a treći holštajn pasmine, prodaje vlasnik sa TEL: 098/ 9135-019.
49. željezni koš za kukuruz dimenzija 6x3x1m, dječju sobu malo korištenu i rastepač umjetnog gnojiva 200 kg, prodaje vlasnik sa TEL: 813-881 ili 091/ 9794-919.
50. livade i oranice u virju u predjelu zvanom TABORIŠĆE, ZABREST, ZABRESTOV GRM i VIRJEVSKO POLJE, te u Novigradu Podravskom u predjelima ZA KLAROM, SREDICE i MOKRO POLJE, kao i u Molvama u predjelu zvanom NOVE, SUŠINE i BELJUŠI, kupuje osoba sa TEL: 01/ 2923-068 ili 098/ 9333-818.
51. bijelo grožđe i vinograd s klijeti koja ima priključak struje sa voćnjakom u MALOM KOSTANJU, prodaje vlasnik sa TEL: 097/ 718-4342.
52. Pet odojaka za meso težine do 25kg i muško tele simentalske pasmine,s taro deset dana. Prodaje vlasnik iz Prugovca TEL: 098/837-594
53. Drva hrasta, cijepana, više metara sa prijevozom, dva kozlića muški i ženski za meso ili rasplod, prodaje vlasnik s TEL: 092/166-3193, 098/976-4281, 095/879-5226
54. Junicu steonu šest mjeseci, pasmine crni holstein, gumenjak 4m, željezni, i metlu, sakupljač sijena Fela s manjim kvarom, prodaje vlasnik s TEL: 091/791-6695
55. Bijelo kvalitetno vino miješanih sorti, cijena po dogovoru, prodaje vlasnik s TEL: 098/264-391
56. Grožđe, sorte rajnski rizling i graševina, u Čepelovcu, prodaje vlasnik s TEL: 098/953-9541
57. Bekona težine 120 do 130kg, prodaje vlasnik s TEL: 098/922-5984
58. Kvalitetno bijelo grožđe, više vrsta u Prugovcu, Vinogradec, oko 800kg, prodaje vlasnik s TEL: 816-657, 099/794-0939
59. Krmaču dva puta suprasnu, težine 200kg, uz mogućnost zamjene za prveskinju bređu do dva mjeseca, prodaje vlasnik s TEL: 817-518
60. Odojke za meso uz mogućnost obrade, mlin čekičar na kardan SIP Ciklo 100, sa otprašivačem, i silo kombajn SIP Vihor 80, prodaje vlasnik s TEL: 894-067, 092/230-9189, 095/529-4556
61. Grožđe, frankovku, graševinu, malvaziju i smederevku, te bijelo i crno vino prodaje vlasnik s TEL: 816-396, 091/799-8375
62. Žensko tele simentalske pasmine staro mjesec i tri tjedna, plugove prekretače tri brazde, i rolo balirku Fiat heston 5650, pogodna za manji traktor, prodaje vlasnik s TEL: 098/911-3196, 894-023
63. Ženskog bekona za meso, težine oko 100kg, prodaje vlasnik s TEL: 810-128
64. Pet bekona, tri ženska i dva muška, težine 130kg, prodaje Mirko Bušić, iz Novog Virja, Drenovica, TEL: 810-042
65. Grožđe za berbu, razne sorte, vinograd se nalazi u Virju, Careva Glavica, 350 kockastih bala sijena, po cijeni od 5kn, prodaje vlasnik iz Hampovice, Šimuna Pandura 17, TEL: 091/734-4699
66. Veće količine talijanskog ljulja, prodaje vlasnik iz Virja, TEL: 897-551
67. Ogrjevna drva (bukva, grab) i granje, staru ciglu, paletiranu, čistu, zidana sa zemljom, te razne vrste polovnog crijepa, prodaje vlasnik iz Virja, TEL: 098/194-0742
68. Traktor Vladimirec T-25 31KS, traktorski trup manji, i jednofaznu manju sječkaru za kukuruz, prodaje vlasnik s TEL: 092/160-2813
69. Tomos 14, sa papirima neregistriran, u dobrom stanju, po cijeni od 1000kn, kutnu garnituru staru godinu dana, bijela uščuvana, gratis digitalna prenosiva klima, po cijeni od 2000kn, i akvarij 70 litara sa hladnovodnim ribama, dvije pumpe, po cijeni od 600kn, prodaje vlasnik s TEL: 091/537-6643
70. Oko dvije tone tritikala prodaje vlasnik s TEL. 891-174
71. Junicu steonu osam mjeseci, prodaje vlasnik iz Molvi, TEL: 892-270
72. Tri ovce mlađe, jednog ovna starog jednu godinu, i četiri janjeta, povoljno prodaje vlasnik s TEL: 043/269-062
73. Motornu pilu Stihl 038, prodaje vlasnik iz Ferdinandvoca, TEL: 091/527-4842
74. Čokla simentalske pasmine težine oko 230kg, i žensko tele križano holstein simentalac, staro tri mjeseca, prodaje vlasnik s TEL. 817-536
75. Krumpir po cijeni od 2kn/kg, i luk po cijeni od 2kn/kg, uz moguću dostavu za veće količine, prodaje Mirko Zeljar, iz Ferdinandovca, Stari Drum 13, TEL: 817-071, 098/919-5230
76. Muško tele simentalske pasmine,s taro 2,5 mjeseca, i devet odojaka po cijeni od 200kn/kom, prodaje vlasnik s TEL: 098/912-7025
77. Piliće za meso težine između 2,5 do 3kg, žive ili očišćene, prodaje te kupuje slamu u kockastim balama na području Ferdinandovca, osoba s TEL: 095/595-3595, 092/169-0056
78. Stroj za štancanje guma za luščare, berače i burgonie, vučnu frezu i strižnu kosu za Hondu 620, te jedno jutro oranice u Ferdinandovcu, po cijeni od 3000 kuna, prodaje Franjo Vidak, TEL: 099/676-4125
79. Vinograd sa kliejti u Budrovcu, predio Molvice 18, sa uvedenom strujom, uz glavnu cestu, stado od 20 ovaca, može i pojedinačno, i oranicu na mlađu – Brodić, površine 1000čhv, po cijeni od 1000 eura, prodaje Vidak Franjo, TEL: 099/676-4125
80. Dvije tone uvrećanog kukuruza, po cijeni od 110kn za 100kg, uz mogućnost zamjene za bekona, te sijeno u kockastim balama, 300 komada, po cijeni od 7kn/bala, prodaje vlasnik iz Kalinovca, TEL: 883-463
81. Traktor Fendt, 1957.g., po cijeni od 5500kn, plug IMT 756, dvije brazde, visoki klirens, po cijeni od 2700kn, i Riko naletni utovarivač sa dvije košare po cijeni od 1700kn, prodaje vlasnik s tel. 091/502-3280
82. Prikolicu za stajski gnoj SIP, jednoosovinka, sva metalna, potrebno urediti stranice, po cijeni od 5200kn, plug IMT 12 cola, niski klirens, dvije brazde, sačuvan, po cijeni od 2700kn, i kultivator IMT, dvije brazde, sačuvan kao nov, prodaje vlasnik s TEL. 091/502-3280
83. Uvrećan kukuruz sorte BC, trebljen iz koša, 3 tone, a može zamjena za tele, june ili debele svinje, traktor IMT 540, kabina, sa raznim traktorskim poljoprivrednim priključcima (tanjurače, plug IMT 16 cola jednobrazni, grablje “sunce”, bočna kosa “Dubrava”, brane, šprica KŽK) a za to može i zamjena za manji traktor “Štore” ili bilo koji drugi traktor, prodaje, te june ili svinju za klanje do 150 kg težine, kupuje osoba sa TEL: 048/817-525 ili mob. 092/121 57 86
84. Tritikal, zatim više jutara kukuruza za silažu u Virju, i Citroen Saxo, 2000.godina proizvodnje, 135.000 km, 5 vrata, crvene boje. , prodaje vlasnik s TEL: 098/375 205
85. Piliće za obradu težine od 2 do 2,5kg, kokoši crvene nesilice, isporuka u toku tjedna, i piliće trotjedne za daljnji tov, isporuka 15. rujna i dalje svakih 14 dana, za sve besplatna dostava, prodaje vlasnik s TEL: 812-456
 

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Provjerite također
Close
Back to top button
Skip to content