Novosti

Ministarstvo podsjetilo na obvezu dostave plana rada rješavanja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju


Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja uputilo je krajem prošlog tjedna dopis županijama i gradovima kojim se podsjeća na obvezu gradova i županija da dostave plan rješavanja zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.  Ovo pismo je podsjetnik na radne sastanke koje je ministrica graditeljstva i prostornog uređenja gospođa Anka Mrak Taritaš održala tijelom srpnja i kolovoza 2013. s predstavnicima županija, gradova, te predstavnicima upravnih odjela nadležnih za prostorno uređenje i gradnju. Tom su prigodom preuzete obveza dostave plana rada kojim bi se najmanje 80% svih zaprimljenih zahtjeva riješilo do 31.12.2015. Plan treba sadržavati podatke o broju djelatnika koji rade na rješavanju zahtjeva, podatke o eventualnom planu zapošljavanja dodatnih djelatnika te ostale mjere koje se planiraju poduzeti. Planovi trebaju stići u Ministarstvo do 5. rujna 2013.

U svrhu osiguravanja preglednih i jednoobraznih podataka Ministarstvo je izradilo tablicu koju je potrebno popuniti i vratiti. U tablici, koja se odnosi na period od rujna 2013. do zaključno prosinca 2015., ukupno 28 mjeseci, za svaki je mjesec potrebno navesti broj predmeta koji se tijekom tog mjeseca planira riješiti. 

S obzirom da je realnost plana vidljiva već nakon prvog mjeseca sugeriramo da plan bude sačinjen na realnim osnovama. Ako se kod planiranja zaključi da upravni odjel neće moći samostalno riješiti sve predmete tako treba u planu i naznačiti. Ministarstvo će pratiti realizaciju plana i po potrebi intervenirati organiziranjem posebne ustrojbene jedinice koja će rješavati zahtjeve iz onih upravnih odjela koji neće moći samostalno obaviti posao u cijelosti.  

Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama propisano je da dvadeset posto sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, koja se plaća prilikom ozakonjenja, ide u proračun jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čije upravno tijelo donosi rješenje o izvedenom stanju, a koriste se namjenski za rad tih upravnih tijela. Trideset posto sredstva naknade prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi, a koriste se namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja prema programu koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Pedeset posto sredstva naknade prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske, a koriste se namjenski za provedbu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, uklanjanje zgrada izgrađenih bez akta za građenje, za uspostavu i održavanje informacijskog sustava izdavanja akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja, građenje i uporabu građevina te za uspostavu i održavanje katastra nekretnina.

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Back to top button
Skip to content