Novosti

Obavijest vinogradarima!

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze prošlo je 14 dana, a u tom je periodu palo oko 20 litara kiše po kvadratnom metru. Mladice vinove loze uglavnom su dosegle duljinu oko 10-15 cm.

Suma dnevnih temperatura viših od 8°C mjerenih od 1. siječnja dosegla je 4. svibnja 160°C što je potrebno za dozrijevanje oospora peronospore vinove loze.

Prognostičari najavljuju mogućnost oborina za vikend te vinovoj lozi prijeti opasnost od novih infekcija uzročnikom crne pjegavosti (Phomopsis viticola), a bude li dnevna količina oborina veća od 10 litara kiše na vinovoj lozi gdje su mladice duže od 10 cm moguće su i prve primarne infekcije uzročnikom peronospore vinove loze (Plasmopara viticola). Dosadašnji vremenski uvjeti pogodovali su i širenju pepelnice vinove loze (Uncinula necator), osobito u vinogradima gdje je bolest u jačoj mjeri zabilježena proteklih godina.

Vinogradarima preporučamo da prije najavljenih oborina obave zaštitu vinove loze. Za preventivnu zaštitu od crne pjegavosti i peronospore vinove loze još uvijek se mogu koristiti preventivni fungicidi na osnovi propineba (Antracol 70 WG), mankozeba (Dithane M-45, Pinozeb, Mankozeb, Star 80 WP, Cadillac, Dithane DG Neotec, Penncozeb 75 WG), metirama (Polyram DF), folpeta (Folpan 80 WDG, Futura 50 WP) ili ditianona (Delan 700 WDG). U ovoj se fazi za zaštitu od crne pjegavosti i plamenjače vinove mogu koristiti i sistemično-preventivni pripravci na osnovi fosetila (Mikal Flash, Mikal Premium F).

Za zaštitu od pepelnice vinove loze možete koristiti pripravke na osnovi sumpora (Chromosul 80, Thiovit Jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Cosavet DF, Sumpor SC-80, Brimflo) ili Karathane Gold 350 EC.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skladu sa zakonom!

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back to top button
Skip to content