Novosti

Odluka o sufinanciranju označavanja pasa mikročipom i sterilizaciju ženskih pasa u gradu Đurđevcu u 2015.godini

Gradonačelnik Grada Đurđevca, 27. veljače 2015. godine, donio je
O D L U K U
o sufinanciranju označavanja pasa mikročipom i sterilizaciju ženskih pasa
u gradu Đurđevcu u 2015. godini
I.
Grad Đurđevac sufinancirat će u 50%-tnom iznosu u 2015. godini označavanja pasa mikročipom i sterilizaciju ženskih pasa u gradu Đurđevcu.
II.
Za označavanje pasa mikročipom odobrava se 46,11 kuna po psu, dok se za sterilizaciju ženskih pasa odobrava 156,25 kuna po psu.
Ukupna sredstva predviđena su u iznosu 30.380,20 kuna, a odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2015. godinu sa stavke A 400103 Održavanje javnih površina 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge – deratizacije, dezinsekcija i higijeničarska služba.
III.
Označavanje pasa mikročipom i sterilizacija ženskih pasa financirat će se na način da davatelj usluge dostavi do 15. u mjesecu Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca račun za izvršenu uslugu u čijem se prilogu nalazi spisak korisnika usluga za prethodni mjesec.
KLASA: 322-02/15-0102
URBROJ: 2137/03-03-01/17-15-3
Đurđevac, 27. veljače 2015.
GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl. iur.

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Back to top button
Skip to content