Novosti

ODLUKE O ZAKUPU JAVNIH POVRŠINA – PICOKIJADA 2015.

Odluka o uvjetima obavljanja trgovačkih, zabavnih i promidžbenih djelatnosti na javnim površinama za vrijeme održavanja manifestacije
PICOKIJADA 2015. od 26. do 28. lipnja 2015. godine
I. OPĆA ODREDBA
Odlukom se utvrđuju uvjeti i cijene na javnim površinama u vrijeme održavanja PICOKIJADE 2015., u vremenu (uključujući) 26. – 28. lipnja 2015. godine.
II. OPĆI UVJETI
Za vrijeme održavanja manifestacije PICOKIJADA 2015., dana 26., 27. i 28. lipnja 2015. godine korisnici su dužni pridržavati se sljedećih uvjeta objavljenih od strane organizatora:
1. Posjedovati važeću registraciju za obavljanje djelatnosti.
2. Na vidnom mjestu postaviti naziv djelatnosti (obrt, tvrtku), adresu, OIB, ime i prezime nositelja djelatnosti.
3. Štandovi, kućice, prikolice moraju biti estetski zadovoljavajući.
4. Izlagači koji će izlagati na prostoru Starogradske ulice obavezno moraju biti obučeni u tradicionalni, narodni ili uz brand Picokijade kontekstualno povezani kostim. Prihvatljiva odjeća je narodna nošnja ili uz tradicionalni zanat pripadajuće odijelo.
5. Zakupci prostora javnih površina na Trgu Sv. Jurja ili uz šetnicu koji koriste male štandove, a troše puno struje (misli se na trošila ukupne snage veće od 1 KW), dužni su u prijavi navesti okvirno koliko snage troše, te platiti dodatni paušalni iznos za potrošenu električnu energiju.
6. Svaki korisnik dužan je osigurati ispravne produžne kablove za napajanje električnom energijom vlastitog izložbenog, prodajnog štanda.
7. Po završetku manifestacije svaki zakupnik dužan je očistiti zakupljeni prostor, otpad staviti u plastične vrećice i odložiti u za tu namjenu postavljene kontejnere.
8. Ambalaža i kutije za vrijeme trajanja manifestacije ne smiju stajati neposredno uz štandove (vidi točka 3.), tako ni prikolice, transportna kolica, vozila i slično.
9. Organizator manifestacije neće dozvoliti postavljanje štandova i izlaganje/prodaju predmeta koji ne zadovoljavaju navedene uvjete.
10. Svi pravni subjekti koji ne ispunjavaju navedene uvjete i ne pridržavaju se pravila struke za obavljanje pojedine djelatnosti i pravila lijepog ponašanja, biti će udaljeni bez prava na povrat plaćenog iznosa.
III. CIJENA ZAKUPLJENOG PROSTORA
1. Za pokretne štandove do 3 m2 (knjige, nakit, ljekovito bilje, promidžbeni materijali i slično) plaća se zakupnina od 200,00 kn po danu ili 500,00 kn za sva tri dana.
2. Za prostor od 4 do 10 m2 plaća se zakupnina 300,00 kn po danu ili 750,00 kn za sva tri dana.
3. Za prostor od 10 do 20 m2 plaća se 500,00 kn po danu ili 1200,00 kn za sva tri dana.
4. Za prodaju kokica, lepinja,brze hrane, šećerne vate i balona plaća se 200,00 kn po danu ili 500,00 za sva tri dana.
Ukoliko se na jednom izložbeno/prodajnom mjestu dodatno prodaju i kokice/lepinje (točka 4), kao i za slučaj da dvije pravne ili fizičke osobe koriste jedan prostor, plaća se za svaku djelatnost ili/i pravni subjekt pojedinačno (iznosi navedeni u točkama 1-4).
5. Za postavljanje zabavnih igara (zračni tobogani, vrtuljci i sl.):
za površinu do 100 m2 plaća se iznos od 600,00 kn po danu ili 1.500,00 kn za sva tri dana.
za površinu od 100 do 200 m2 plaća se iznos od 1.000,00 kn po danu ili 2.500,00 za sva tri dana.
za površinu od 200 do 500 m2 plaća se 1.500,00 kn po danu ili 4.000,00 kn za sva tri dana.
6. Neprofitne udruge građana, domaće radinosti i OPG-ovi s područja grada Đurđevca, te braniteljske udruge s područja cijele Republike Hrvatske imaju besplatan zakup javne površine u Starogradskoj ulici ukoliko se bave rukotvorinama i tradicionalnim zanatima i brtništvom, dok istovrsni izlagači izvan područja grada plaćaju prostor u Starogradskoj ulici površine do 3 m2 100 kn po danu.
IV. CIJENA STRUJE
Zakupci prostora javnih površina na Trgu Sv. Jurja ili uz šetnicu koji koriste male štandove, a troše puno struje (misli se na trošila ukupne snage veće od 1 KW), plaćaju paušalan iznos struje od 50 kn po danu izlaganja za svaki kilovat prijavljene snage trošila.
V. UPLATA
Od Organizatora ovlaštena osoba će provjeriti koliko pojedini izlagači troše.
Ukupni iznos korisnici moraju uplatiti na žiroračun Zagrebačke banke, IBAN HR 4123600001102454975 TZ Grada Đurđevca, S. Radića 1, OIB 86857947232, te uplatnicu dostaviti poštom preporučeno ili skeniranu na e-mail tzdjurdjevac@gmail.com najkasnije do 15. lipnja 2015. godine. Također kopiju uplatnice korisnici su dužni čuvati kod sebe za vrijeme cijelog trajanja manifestacije.
ODLUKA
o uvjetima proširenja djelatnosti ugostiteljskih objekata na javnim površinama za vrijeme održavanja manifestacije
PICOKIJADA 2015. od 26. do 28. lipnja 2015. godine
1. Za vrijeme Picokijade (26.,27.,28 lipnja) ugostiteljski objekti imaju pravo proširenja svojih terasa na javnim površinama po cijeni od 50 kn/m2
2. Ugostiteljski objekti koji unajmljuju javne površine dužni na proširenim dijelovima
točiti Ožujsko pivo, te isticati reklamna obilježja Ožujskog piva kao službenog piva Picokijade
3. Odjeća osoblja zaduženog za usluživanje gostiju u ugostiteljskim objektima koji proširuju terase mora isticati tradicijska obilježja đurđevačkog kraja (nošnje, tradicijski šeširi, marame, šulcevi itd.)
4. Po završetku priredbe svaki korisnik je dužan očistiti zakupljeni prostor, otpad staviti u plastične vrećice i odnijeti u za tu namjenu postavljeni kontejner
5. Svaki korisnik dužan je estetski urediti iznajmljenu javnu površinu sukladno napucima
Turističke zajednice kao organizatora
6.Nadležne osobe ovlaštene za provedbu ove odluke će u slučaju kršenja
njenih točaka sakcionirati prekršitelje zabranom daljnjeg proširenja terase
7.Ukupni iznos korisnici moraju uplatiti na žiroračun Zagrebačke banke, IBAN HR 4123600001102454975 TZ Grada Đurđevca, S. Radića 1, OIB 86857947232, te uplatnicu dostaviti poštom preporučeno, najkasnije do 15. lipnja 2015. godine. Također kopiju uplatnice korisnici su dužni čuvati kod sebe za vrijeme cijelog trajanja manifestacije.
8. Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja
Zahtjev za najam javne površine treba sadržavati: – naziv, adresa i OIB podnositelja zahtjeva,
– broj dana izlaganja na manifestaciji
– opis lokacije koju se želi iznajmiti
– broj kvadrata javne površine
– snaga trošila u kW
– kontakt odgovorne osobe

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back to top button
Skip to content