Novosti

Gradskoj knjižnici Đurđevac odobreno 90.000 kuna za projekte u 2018. godini

Ministarstvo kulture započelo je s objavom rezultata financiranja programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske na mrežnim stranicama, temeljem Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu.
Gradskoj knjižnici Đurđevac odobrena su sredstva za nabavu knjižne i neknjižne građe u iznosu od 86.000,00 kuna. Trenutno Gradska knjižnica raspolaže fundusom od nešto više od 58.000 knjiga, a u 2017. godini nabavljeno je 1900 novih naslova knjiga za potrebe odjela za odrasle i dječjeg odjela, te 10 naslova periodike.
Ove je godine posuđeno rekordnih 43 756 knjiga dok je prošle godine bilo posuđeno 38 285 knjiga. Na povećan broj posuđenih knjiga zasigurno je utjecala i besplatna članarina, te brojni besplatni dodatni sadržaji koje provodi Gradska knjižnica. Tako je knjižnica samo ove godine dobila 250 novih članova. Sveukupan broj korisnika (kako članova tako i neučlanjenih, ali koji koriste neke od oblika knjižničnih usluga) iznosi 4685 za 2017. godinu.
Članarina i sve usluge knjižnice od čitaonice do korištenja računala i interneta su besplatne za sve korisnike, bez obzira na mjesto prebivališta i dob, što nas uvelike razlikuje od ostalih knjižnica koje omogućavaju besplatnu članarinu samo za svoje građane ili posebne skupine građana – rekla je ravnateljica knjižnice Martina Makar.
Gradska knjižnica sudjeluje i u brojnim projektima pa se kao partner prijavila na projekt Kultura i umjetnost za osobe 54+ i Kultura u centru.
Ministarstvo kulture je prepoznalo projekte koje Knjižnica provodi, te će kroz 2018. sufinancirati Malu ruku prijateljstva sa 1.000,00 kuna, Dječje jezične igre sa 1.500,00 kuna te Ruku prijateljstva sa 1.500,00 kuna.

Povezani članci

Odgovori

Back to top button
Skip to content
  • https://streaming.podravskiradio.hr/live