Novosti

Na području Grada Đurđevca putem zelenih otoka prikupljeno 62 t otpada

U Gradu Đurđevcu 2015. godine povećan je broj zelenih otoka za prikupljanje ambalaže od papira, plastike, stakla i metala na području Grada što je rezultiralo i velikim količinama sakupljenog otpada.
Tako su građani u 2014. godini odvojenim prikupljanjem skupili 36 tona otpada, u 2015. godini 49 tona otpada, a u 2016. godini čak 62 tone otpada (papir 41,6 t, plastika 4,15 t, staklo 15,55 t, metal 1,1 t). Na području Grada Đurđevca zeleni otoci postavljeni su na 36 lokacija sa ukupno 97 kontejnera.
Od prošle godine građanima je pilot projektom koji provode Komunalne usluge omogućeno i odvajanje papira i plastike putem vrećica u kućanstvima, a do sada je na taj način prikupljeno više od 7 tona otpada. Ovim aktivnostima povećavaju se količine sakupljenog otpada, te se istodobno smanjuju količine otpada na odlagalištu.
Komunalne usluge u suradnji s Gradskom upravom izradile su i plan lokacija na kojem su postavljeni zeleni otoci. Lokacije, kao i upute, koje se vrste otpada odlažu na zelenim otocima navedene su u informativnim lecima.

Povezani članci

Odgovori

Back to top button
Skip to content
  • https://streaming.podravskiradio.hr/live