Novosti

Odobreno 2.129.000,00 kuna za 10 projekata iz Koprivničko-križevačke županije

Za 10 projekata iz Koprivničko-križevačke županije Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo je 2.129.000,00 kuna za sufinanciranje po Programu održivog razvoja lokalne zajednice za 2016. godinu.

Ovaj Program nacionalna je mjera za ostvarenje regionalnog razvoja u skladu s načelima održivog razvoja i socijalne uključenosti, a kroz program se sufinanciraju  projekti koje provode jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razvrstane u skupinu razvijenosti ispod 100 posto prosjeka Republike Hrvatske. Sredstva su namijenjena za radove na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji objekata odnosno za projekte za koje se ocjenjuje da će poboljšati standard i kvalitetu života lokalnog stanovništva, pridonijeti razvoju pojedinih područja i stvoriti preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj.

Župan Darko Koren sutra će u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture u 12 sati svečano potpisati ugovore o sufinanciranju po Programu održivog razvoja lokalne zajednice za 2016. godinu.

Redni broj   
KORISNIK
  
NAZIV PROJEKTA
  
ODOBRENI IZNOS U KUNAMA
 
1.
KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA IZGRADNJA ŠKOLE I ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE LEGRAD – V. FAZA   
470.000,00
 
2.
 
OPĆINA VIRJE
 
IZGRADNJA PJEŠAČKOG MOSTA
  
104.000,00
 
3.
 
OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI
 
ENERGETSKI UČINKOVIT VRTIĆ U KLOŠTARU PODRAVSKOM, FAZA II
  
250.000,00
4. OPĆINA HLEBINE II. I  III. FAZA – NASTAVAK REKONSTRUKCIJE I NADOGRADNJE OBJEKTA -“KUĆE KRSTE HEGEDUŠIĆA” S PRENAMJENOM U OBJEKT
SOCIJALNE INFRASTRUKTURE – PODRUŽNICU VRTIĆA
250.000,00
 
5.
 
OPĆINA SOKOLOVAC
 
DJEČJI VRTIĆ S JASLICAMA U SOKOLOVCU
  
250.000,00
6.  
OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC
 
MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE U NASELJU GREGUROVEC, DIONICA GREGUROVEC – GOSPODARSKA ZONA U OPĆINI SVETI PETAR OREHOVEC
  
 
220.000,00
7. OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI UREĐENJE PARKA “POD LIPAMA” KOD ŽUPNOG DVORA U NASELJU NOVIGRAD PODRAVSKI 130.000,00
 
8.
 
OPĆINA KALINOVAC
 
PROMOCIJA ŽIVOTA I DJELA IVANA LACKOVIĆA CROATE KROZ UREĐENJE PROSTORA GALERIJE U NASELJU BATINSKE
  
155.000,00
 
9.
 
OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC
 
UREĐENJE DRUŠTVENOG DOMA U KUNOVCU ZA POTREBE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE KOPRIVNIČKI IVANEC
  
100.000,00
10.  
OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO
 
MODERNIZACIJA NERAZVRSTENIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO
200.000,00
UKUPNO 2.129.000,00

 

 
 

Povezani članci

Odgovori

Back to top button
Skip to content
  • https://streaming.podravskiradio.hr/live