Novosti

Održana 23. sjednica Županijske skupštine

Na jučerašnjoj 23. sjednici održanoj u koprivničkoj Gradskoj vijećnici, članice i članovi Županijske skupštine raspravljali su o 20 točaka dnevnog reda.

Na samom početku većinom glasova donesena je II. Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu o čijoj je potrebi donošenja govorio župan Darko Koren naglasivši dvije temeljne promjene, a to su integracija proračuna Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica u proračun Koprivničko-križevačke županije i značajno smanjeni prihod od rudne rente odnosno eksploatacije mineralnih sirovina, a zbog smanjenja cijena derivata na tržištu.

Ravnateljica Melita Birčić u ime regionalnog koordinatora za izradu ŽRS-a PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja predstavila je Županijsku razvojnu strategiju Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014. – 2020. godine pri čemu je naglasila da je ŽRS izrađen po zakonskoj proceduri u suradnji sa Partnerskim vijećem Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2014.-2020. te ostalim tijelima i institucijama relevantnim za područje Županije. Isto tako, istaknula je da se ŽRS-om obrađuje sustav praćenja i vrednovanja s ciljem osiguravanja transparentnosti i učinkovitosti provedbe te su definirani strateški ciljevi prikazom mjera, prioriteta, aktivnosti, pokazatelja ishoda, ciljanim vrijednostima, učestalosti praćenja te izvorima financiranja koji trebaju dovesti do ostvarenja planiranih ciljeva putem konkretnih razvojnih projekata i aktivnosti.

Članice i članovi Skupštine nakon duže rasprave usvojili su Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu o kojem je izvijestio župan Koren istaknuvši da ukupan iznos proračuna iznosi 405,4 milijuna kuna od čega Proračun Županije bez županijskih korisnika iznosi 151 milijun kuna. Župan je naglasio da je prijedlog proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu utemeljen na zakonskim obvezama Koprivničko-križevačke županije kao jedinice regionalne samouprave, ugovornim obvezama za 2017. godinu te na procjeni gospodarskog i fiskalnog kapaciteta Koprivničko-križevačke županije. Što se tiče prihoda i primitka Proračuna za 2017. godinu župan je naglasio da su prihodi i primici planirani u iznosu 398.024.115,74 kuna te je planiran i manjak prihoda iz 2016. godine u iznosu 48.723.837,19 kuna, a da se manjak koji se prenosi u sljedeće razdoblje u iznosu od 55.900.000,00 kuna odnosi na planirani manjak Opće bolnice „dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica. Na kraju izlaganja župan se osvrnuo i na realizirane županijske EU projekte i manifestacije u protekloj godini, a posebno je naglasio sufinanciranje i financiranje projekta Grada Đurđevca u dužem razdoblju pri čemu je iz županijskog proračuna uloženo 31 milijun kuna za školstvo, 17 milijuna za prijevoz učenika i 10,5 u izgradnju školske sportske dvorane, preko 2,5 milijuna u katastar te u izgradnju rotora gotovo milijun kuna.

Pored toga, na sjednici je donesena i Odluka o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu te Akcijski plan za socijalno uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2017. do 2020. godine te su razmatrani Izvještaji o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu, odnosno Proračunska zaliha s prijedlogom Zaključka za rujan, listopad i studeni 2016. godinu kao i Socijalni plan Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2016. – 2021. s prijedlogom Zaključka.

Između ostalog, sve Odluke o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta na području Koprivničko-križevačke županije podržane su većinom glasova članica i članova Skupštine. Na dnevnom redu našla se i točka donošenje Zaključka o primjeni izmijenjenih i dopunjenih odredaba Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine, donošenje Zaključka o prijenosu nabavljene nefinancijske imovine Osnovnoj školi Legrad kao i donošenje Zaključka o prijenosu nabavljene nefinancijske imovine Osnovnoj školi Sokolovac o kojima je članove Skupštine izvijestio zamjenik župana Ivan Pal.

Pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Marina Horvat Pavlic iznijela je Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije te je pobliže pojasnila i Plan rada Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu koji su također većinom glasova prihvaćeni.

Sjednica je zaključno završila pitanjima i prijedlozima članova Skupštine te čestitkama uoči nadolazećih blagdana.

Služba ureda župana

Povezani članci

Odgovori

Back to top button
Skip to content
  • https://streaming.podravskiradio.hr/live