Novosti

Održana 5. sjednica Županijskog partnerskog vijeća Koprivničko-križevačke županije

Održana je 5. sjednica Županijskog partnerskog vijeća Koprivničko-križevačke županije koje je imenovano za razdoblje 2014-2020. Sjednicom je predsjedala predsjednica Županijskog partnerskog vijeća i predsjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Verica Rupčić.

Županijsko partnersko vijeće je savjetodavno tijelo koje okuplja predstavnike javnog, gospodarskog i civilnog sektora te akademske zajednice, a sukladno Smjernicama za izradu Županijskih razvojnih strategija za razdoblje 2014-2020. sudjeluje u izradi i provedbi Županijske razvojne strategije. Stupanjem na snagu Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada, broj članova Partnerskog vijeća Koprivničko-križevačke županije smanjen je s 49 na 33 te je ujednačen broj predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora i akademske zajednice.

Nacrt strategije prezentirala je voditeljica Odjela za strateško planiranje, regionalni razvoj i razvoj ljudskih resursa Tihana Kraljić. Uvodno je naglasila da se na dosadašnjim sjednicama Partnerskog vijeća raspravljalo o pojedinim segmentima strategije kao što je osnovna analiza, SWOT analiza i strateški okvir, a na upravo održanoj sjednici Partnersko vijeće razmatra Nacrt Županijske razvojne strategije sa svim dodacima i zasebnim provedbenim dokumentima, kao što je trogodišnji Akcijski plan i Komunikacijska strategija. Također je skrenula pozornost da sjednicom i potvrđivanjem Nacrta Županijske razvojne strategije za razdoblje 2014-2020. partnersko vijeće završava jednu važnu fazu, ali da slijedi provedba strategije, praćenje provedbe i izvješćivanje o provedbi, što su sve aktivnosti u kojima Partnersko vijeće treba sudjelovati.

Županijska razvojna strategija kroz strateški razvojni okvir definira 4 strateška cilja, 22 razvojna prioriteta i 55 mjera. Ciljevi, prioriteti i mjere koncipirani su na način da se njihovom realizacijom ostvare razvojni pomaci i učinci koji će biti vidljivi i mjerljivi u odnosu na ostale županije u Hrvatskoj, što će biti vidljivo kroz Indeks razvijenosti i Regionalni indeks konkurentnosti.Članovi Županijskog partnerskog vijeća Koprivničko-križevačke županije jednoglasno su potvrdili i prihvatili Nacrt Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014-2020.

Povezani članci

Odgovori

Back to top button
Skip to content
  • https://streaming.podravskiradio.hr/live