Novosti

Općina Novigrad Podravski kupila zemlju za proširenje groblja Sv. Klara

II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Novigrad Podravski, između ostalog, mijenja se važeća odredba da se postojeća groblja na području općine ne mogu proširivati.
Stupili su u kontakt s vlasnicima zemljišta uz groblje koji su se izjasnili da su voljni prodati svoju zemlju Općini za proširenje groblja.
Prije kupnje predmetnog zemljišta, angažiran je stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina za elaborata tržišne vrijednosti nekretnine, čiji je trošak od 1.250,00 kn plaćen.
Nakon što je na Odluku o kupnji zemljišta uz groblje Sv. Klara Općinsko vijeće na 41. sjednici dalo Suglasnost, sklopljen je i kod javnog bilježnika ovjeren kupoprodajni ugovor.
Kupoprodajna cijena od 22.700,00 kn je isplaćena i predan je zahtjev za upis prava vlasništva Općine u zemljišne knjige.

Povezani članci

Back to top button
Skip to content
  • https://streaming.podravskiradio.hr/live