Novosti

Projekt elektrifikacije vinograda

Grad Đurđevac će sufinancirat izgradnju trafostanica u visini 50% cijene izgradnje trafostanice, a najviše do 200.000,00 kuna dok će preostali iznos do pune cijene izgradnje snositi vlasnici vinograda koji će sklapati ugovore o priključenju na električnu mrežu s Hrvatskom elektroprivredom, odluka je to koju je jednoglasno donijeli Gradsko vijeće Grada Đurđevca.
Grad Đurđevac je u suradnji s HEP-om izradio pregled postojećih električnih mreža i plan nove mreže na vinogradarskom području i krenuo u provedbu projekta nakon što su se vlasnici klijeti obratili  Gradu za pomoć oko rješavanja problema elektrifikacije.
Vlasnici klijeti već su iskazali veliki interes za priključak i do sada ih se prijavilo oko 60, a 30 vlasnika klijeti na predjelu Plačibrega i Gradina na području Budrovca već mogu predati zahtjeve za priključenje u HEP.
 

Povezani članci

Odgovori

Back to top button
Skip to content
  • https://streaming.podravskiradio.hr/live