Novosti

Radni sastanak na temu sustava socijalne skrbi

S ciljem upoznavanja sustava socijalne skrbi, Županijsku upravu posjetio je socijalni radnik Philipp Schodler iz Berlina koji se bavi pružanjem podrške za približno 100 obitelji i zaštitom djece.

Voditelj Odsjeka za međunarodne odnose i europske fondove Vladimir Šadek na početku sastanka upoznao je gosta s općim podacima o Koprivničko-križevačkoj županiji.

Ukratko se osvrnuo i na članstvo Koprivničko-križevačke županije u međunarodnim organizacijama kao i županijskim ulaganjima te projektima u provedbi.

Sustav socijalne skrbi u Koprivničko-križevačkoj županiji prezentirala je pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti Željka Koluder Vlahinja istaknuvši kako u Republici Hrvatskoj jedinice lokalne samouprave u području socijalne skrbi imaju više slobode kao i veće obaveze u odnosu na regionalnu (područnu) samoupravu. Dodala je kako se u Ustavu i Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi zapravo među poslovima Županije ne spominje socijalna skrb već samo „mreža socijalnih ustanova“, a kako je jedina ustanova nad kojom Koprivničko-križevačka županija ima osnivačka prava Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica koji skrbi o 270 korisnika.

Osvrnula se i na najznačajnije poslove Županije u području socijalne skrbi istaknuvši kako Županija odobrava pomoć za ogrjev socijalno ugroženim osobama koja se na godišnjoj razini odobrava 1250 osoba ili obitelji. Nadalje, objasnila je kako Županija pruža i jednokratnu pomoć obiteljima koje su se našle u trenutnim teškoćama, financira u potpunosti poslovanje Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica te djelomično tri centra za socijalnu skrb, a financira i usluge pomoći u kući starijim osobama te programe udruga koje pružaju socijalne usluge. Dodala je kako Županija utvrđuje uvjete u pogledu prostora, opreme i radnika za privatne osnivače manjih ili većih domova za smještaj korisnika te donosi plan razvoja socijalnih usluga za buduće razdoblje gdje je posebno naglasila kako je trenutno u fazi donošenja Akcijski plan za uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji s obzirom da su oni jedna od najugroženijih skupina.

Pročelnica Koluder Vlahinja osvrnula se i na socijalni plan razvoja za petogodišnje razdoblje kojeg donosi Županija, a kojeg Županijskoj skupštini predlaže Savjet za socijalnu skrb Koprivničko-križevačke županije.

Philipp Schodler se ukratko osvrnuo na sustav socijalne skrbi u Njemačkoj istaknuvši kako problemi povezani sa socijalnom skrbi uvelike ovise o nacionalnosti. Objasnio je i sustav obrazovanja za stjecanje zvanja socijalnog radnika u Njemačkoj dodavši kako mu nedostaje praktičnog dijela te je zaključio kako i Republika Hrvatska i Njemačka imaju puno sličnih stvari u Zakonu o socijalnoj skrbi.

Povezani članci

Odgovori

Back to top button
Skip to content
  • https://streaming.podravskiradio.hr/live