Novosti

U tijeku asfaltiranje goričkog puta Crni Jezuš-D43

Grad Đurđevac je omogućio vlasnicima klijeti da sudjeluju u financiranju asfaltiranja nerazvrstanih šljunčanih puteva u vinogradarskim predjelima. Prema usvojenom modelu Grad zajedno s vlasnicima klijeti sudjeluje u asfaltiranju goričkih puteva i to po modelu pola troškova na teret gradskog proračuna, a druga polovica na teret zainteresiranih vlasnika kojima se za njihov udio u financiranju radi obračun i umanjenje obveza za komunalnu naknadu i druga davanja prema Gradu.
U sufinanciranje se uključilo oko 200 vinogradara i poljoprivrednika, a do sada su asfaltirani gorički putevi Staro selo, Mičetinac predio Pesji rep, Klen i prilaz groblju u Čepelovcu, te dionica Crni Jezuš- Mičetinac u ukupnoj dužini od 4.800 m.
Nakon što je napravljena priprema posteljice na dionici Crni Jezuš- D43 započeli su radovi na asfaltiranju, a dionica je duga oko dva kilometra. Radovi na asfaltiranju trebali bi završiti do sredine idućeg tjedna nakon čega će krenuti i radovi na dionici Crni Jezuš- Repetitor.
Za asfaltiranje goričkih puteva i dalje vlada veliki interes, te se u Grad javljaju i vinogradari s drugih predjela koji su također zainteresirani za ovu mjeru.

Povezani članci

Odgovori

Back to top button
Skip to content
  • https://streaming.podravskiradio.hr/live