Novosti

Aktualnosti iz županije

U emisiji Podravskog radija Aktualnosti iz Županije župan Darko Koren osvrnuo se na problem državne imovine male vrijednosti koja je često puta prepreka u većim projektima i investicijama. Župan smatra kako bi se trebala donjeti Zakonska regulativa na osnovu koje bi se takvi problemi brzo rješavali, na održanom radnom sastanku Ministarstvu su predloženi novi pristupi i prijedlozi.
– istaknuo je jedan od prijedloga sa sastanka župan Koren.
Tema razgovora bio je i projekt dnevne bolnice u Općoj bolnici Dr.Tomislav Bardek.
– projekt je dobro koncipiran , sadrži efikasnost i racionalnost u funkcioniranju zaključio je župan Koren.
Županija je u suradnji sa POROM, razvojnom agencijom i Domom zdravlja pokrenula još jedan projekt na području zdrastva u vrijednosti 8,5 milijuna kuna, a radi se o ulaganju u građevinske objekte malih seoskih ispostavi ambulanti. Također planira se i nabava opreme u vrijednosti 4,5 milijuna kuna naglasio je župan Koren.
U nekom generalnom smislu župan Koren izrazio je zadovoljstvo sa pružanjem zdrastvene skrbi stanovnicima i pacijentima KC-KŽ županije, ali naglasio da i postoje problemi koji su suštinske naravi , odnosno koji kreću od sustava.

Povezani članci

Odgovori

Back to top button
Skip to content
  • https://streaming.podravskiradio.hr/live