OVJE MOŽE BITI VAŠA REKLAMA
Novosti

Interreg VEC Sharing – jesenska praksa u Pitomači

U Srednjoj školi Stjepana Sulimaca u Pitomači stručnu praksu su pohađali učenici iz partnerske škole iz susjednog gradića Csurgó iz Republike Mađarske. Praksa se održavala u sklopu prekograničnog projekta pod nazivom “VEC Sharing”, koji se provodi unutar programa prekogranične suradnje Interreg Va Hungary Croatia CBC Programme 2014-2020. Projekt je započeo u listopadu 2017. godine, a predviđeno trajanje projekta je 16 mjeseci.
Učenici iz Mađarske imali su priliku učiti na praktičnoj nastavi na poljima ekološkog praktikuma škole o sadnji povrća u plasteniku, bili su na praksi kod partnerskih tvrtki Srednje škole Stjepana Sulimanca, te su posjetili Srednju školu “Stjepan Ivšić” iz Orahovice, koja je partnerska škola Srednjoj školi iz Pitomače.
U sklopu ovog projekta su sve škole nabavile opremu za praktičnu nastavu, a Srednja škola Stjepana Sulimanca je nabavila priključne strojeve i mehanizaciju za traktor.
Do sada su osim početne konferencije i sastanka projektnih partnera kao važnije preliminarne aktivnosti izrađeni programi učeničkih razmjena za sva zanimanja uključena u projekt. Navedeni programi dio su zajedničkog dokumenta pod nazivom Strategija učeničke razmjene koji će biti i jedan od rezultata ovog projekta. Strategija obuhvaća glavne ciljeve učeničke razmjene, opis kriterija i ljudskih resursa uključenih u razmjenu, metodologiju provedbe, potrebne alate i opremu, kao i glavne očekivane rezultate učeničke razmjene.
Na takav će se način osigurati mobilnost učenika koji će imati prilike steći nove vještine u zanimanju za koje se školuju te usvojiti nova znanja o prekograničnom području.
Kroz ovaj projekt Srednja škola Stjepana Sulimanca je ostvarila kvalitetnu suradnju sa mađarskim partnerima te su stvorena brojna nova prijateljstva kako na poslovnom tako i na privatnom planu.

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back to top button
Skip to content
  • https://matrix-server.hr:8082/podravskiradio
  • Podravski Radio 87.6MHz
  • Radio