Novosti

Izvođač radova na Reciklažnom dvorištu u Kloštru Podravskom uveden u posao

Izvođač radova na Reciklažnom dvorištu u Kloštru Podravskom, uveden je u posao te nema prepreke da se radovi na izgradnji ne nastave. Radovi će trajati 2mjeseca, a obuhvatit će radove na izgradnji prometno-manipulativnih površina, radove na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje, elektroinstalacijama, izvođenju ograde, opremanju reciklažnog dvorišta, radove krajobraznog uređenja i izgradnju nadstrešnice i vage.
Otvorenje reciklažnog dvorišta očekuje se u prosincu 2020. godine.
Kao što je već napomenuto radovi se izvode u sklopu provedbe projekta izgradnje reciklažnog dvorišta Općine Kloštar Podravski koji je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda u iznosu od 4.500.000,00 Kn (81,7% prihvatljivih troškova projekta).

Povezani članci

Back to top button
Skip to content
  • https://streaming.podravskiradio.hr/live