Novosti

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine

Na tematskoj sjednici Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora koja je održana u sklopu javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u Saboru ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović i načelnica Sektora za održivo gospodarenje otpadom u ministarstvu Sanja Radović Josić predstavili su Nacrt Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine. Tematskoj sjednici uz brojne predstavnike ministarstva te ostalih institucija prisustvovali i župan Darko Koren te direktor RCGO Piškornica Mladen Jozinović ujedno i voditelj Grupacije centara za gospodarenje otpadom pri HGK.
Predstavljeni Plan se temelji na kružnom gospodarstvu koje će omogućiti razvoj industrije recikliranja i generiranja novih „zelenih“ radnih mjesta, a poseban naglasak je stavljen na poštivanje hijerarhije gospodarenja otpadom pri čemu su u prvom planu sprječavanje nastanka otpada, ponovna uporaba, recikliranje i kompostiranje. Okosnica novog sustava gospodarenja otpadom su reciklažni centri sa sortirnicama i kompostištima u kojima bi se odvojeno prikupljeni otpad pripremio za recikliranje.
U središtu rasprave našlo se pitanje Centra za gospodarenje otpadom, kratak rok za provedbu plana obustave odlaganja otpada na neusklađenim odlagalištima do 2018., problem ilegalnih odlagališta te kratke rokove za pripremu projektne dokumentacije za povlačenje sredstava iz europskih fondova.
O nacrtu Plana ministar Dobrović istaknuo je kako Plan odražava potrebu tranzicije sustava za gospodarenje otpadom u skladu s europskim politikama s naglaskom na kružno gospodarstvo, a pri čemu odgovornost imaju jedinice lokalne samouprave. Pored toga, najavio je kako će Centri za gospodarenje otpadom biti dimenzionirani sukladno studijama izvodljivosti za svaki centar pri čemu će se u obzir morati uzeti koncept zacrtan Planom i poštivati hijerarhija gospodarenja otpadom.
Zaključno su predstavnici Hrvatske zajednice županija i Grupacije centara za gospodarenje otpadom pri Hrvatskoj gospodarskoj komori istaknuli kako smatraju da centri za gospodarenje otpadom, iako u nezavidnoj situaciji zbog predviđenih rokova, nisu u suprotnosti s kružnim gospodarstvom te kako je potrebno u obzir uzeti dugogodišnji angažman i značajna financijska sredstva do sada uložena u pripremu projekata, prostorno-planske dokumentacije, rješavanje imovinskopravnih pitanja i studija utjecaja na okoliš.

Povezani članci

Odgovori

Back to top button
Skip to content
  • https://streaming.podravskiradio.hr/live