Novosti

Novim izmjenama i dopunama prostornog plana zaštićen Borik i predviđeno slijetanje hidroaviona na Separaciji

Na sjednici Gradskog vijeća donesena je Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca.
Izmjenama se namjerava proširiti zona obuhvata za uređenje šume Borik te okoliša uz utvrdu Stari grad.
Izmjenama će biti obuhvaćeno i eksploatacijsko polje šljunka Separacija na kojem je u planu stvaranje uvjeta za uzletišta za hidroavione. To je jedan od poteza koji Grad ne košta ništa, a u budućnosti ukoliko će biti interesa može se iskoristiti kao podloga da se uredi ovakav jedan komunikacijski put do našega grada- rekao je gradonačelnik Željko Lacković.
Dio šume u Boriku nije u cijelosti prostorno ulazio u područje park-šume Borik pa je zato bio u opasnosti od rušenja. Naš Borik je došao u stanje zrelosti te bi se po pravilima gospodarenja šumama koje donose Hrvatske šume sva stara stabla trebala srušiti.
Mi ne želimo da se šuma sruši jer je to nama više od obične šume, tako da će se ona maknuti iz gospodarske osnove i stavit će se pod šumu s posebnom namjenom, kao što je i sada, ali samo dijelom. Ona će se održavati na način da se samo sanira ono što je opasno, trulo i mora se neophodno srušiti, te će ovime još veći dio naše šume bit zaštićen. Grad je sufinancirao i popisivanje svih stabala i upisivanje na karte kako bi se životni vijek Borika produljio što je to duže moguće– dodao je gradonačelnik.
Ovim izmjenama i dopunama uskladit će se i uvjeti gradnje na području voćnjaka i tovilišta tvrtke Osatina u Čepelovcu, te će se formirati vodozaštitno područje oko novoga vodocrpilišta. Prostorni plan će se uskladiti i s ostalim izmjenama prema pristiglim zahtjevima.

Povezani članci

Odgovori

Back to top button
Skip to content
  • https://streaming.podravskiradio.hr/live