Novosti

Održana 20. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije

Održana je 20. sjednica Županijske skupštine KKŽ na kojoj su članovi raspravljali o 24 točke dnevnog reda. S obzirom na epidemiološku situaciju te izvanredne okolnosti zbog bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom, sjednica je održana u dvorani Doma mladih u Koprivnici u skladu s odlukama Stožera civilne zaštite RH i epidemiološkim mjerama i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine Željko Pintar, a na samom početku članovi su glasali o prijedlogu za dopunu dnevnog reda s tri točke, što je jednoglasno usvojeno.
Vijećnici su raspravljali o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna županije za prvo polugodište 2020. godine, koje je obrazložio župan Darko Koren istaknuvši kako su ukupno ostvareni prihodi i primici u 2020. godini značajno porasli u usporedbi sa 2019. godinom pri čemu su u  prvom polugodištu 2020. godine planirani u iznosu od 740,6 milijuna kuna  a ostvarenje istih iznosi 293,7 milijuna kuna odnosno 39,6 posto godišnjeg plana.
Župan je potom predstavio Izvješće o radu župana Koprivničko-križevačke županije za  razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine koje je nakon rasprave usvojeno.
Vijećnici su izglasali i Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu te donijeli Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova za odbore Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije.
Na sjednici su jednoglasno donesene i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije, Odluka o mrtvozorstvu, Rješenje o izmjenama Rješenja o osnivanju i imenovanju Stručne komisije za zajednička lovišta, Zaključak o davanju suglasnosti na promjenu prostora obavljanja djelatnosti dentalne medicine u gradu Koprivnici te Zaključak o davanju suglasnosti Veljku Ivanušiću na promjenu prostora obavljanja djelatnosti obiteljske (opće) medicine.
Vijećnici su jednoglasno podržali Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju prava građenja u korist Općine Kloštar Podravski na nekretnini u svom vlasništvu.
Jednoglasno su prihvaćene i Odluka o prihvaćanju Sporazuma o suradnji i prijateljstvu između Grada Nagykanizse i Koprivničko-križevačke županije, Odluka o prijenosu prava vlasništva k.č. u k.o. Đurđevac 1 u vlasništvu KKŽ na Grad Đurđevac te Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije.
Sjednica je završila s pitanjima i prijedlozima članova i članica Skupštine, nakon čega je predsjednik Skupštine Željko Pintar zaključio 20. sjednicu uz  zahvalu na suradnji i konstruktivnoj raspravi.

Povezani članci

Back to top button
Skip to content
  • https://streaming.podravskiradio.hr/live