Novosti

Održana 24. sjednica Županijske skupštine

Na posljednjoj radnoj sjednici Županijske skupštine Koprivničko – križevačke županije u ovom sazivu koju je otvorila predsjednica Županijske skupštine Verica Rupčić, članice i članovi raspravljali su o 24 točke dnevnog reda.
Jedna od značajnijih točaka dnevnog reda bila je Odluka o dodijeli javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije koja je usvojena jednoglasno, a prema kojoj će priznanje počasnog građanina dobiti Mijo Kovačić, nagradu za životno djelo primiti će Božica Jelušić Kranželić, nagradu za promicanje ljudskih prava „Mara Matočec“ primiti će Marija Mraz, nagradu za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije dodijeliti će se dr. sc. Krunoslavu Araču i Križevačkoj djevojačkoj straži, a nagrade za iznimno postignuće u protekloj godini zaprimiti će Darko Frankol i Ženski košarkaški klub „Podravac“ iz Virja. Zahvalnice Koprivničko-križevačke županije primiti će Nada Dombaj, Dragutin Kralj, Zrinka Roksandić, Vatrogasna zajednica Grada Križevaca i Udruga kazališnih amatera – Gradsko kazalište Đurđevac. Javna priznanja dobitnicima će biti dodijeljena na svečanoj sjednici povodom Dana Županije, 13. travnja.
Na sjednici su usvojene i Odluka o izmjenama Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u predškolskom odgoju na području jedinica lokalne samouprave KKŽ, Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o Županijskim porezima kao i Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna KKŽ za financiranje političkih stranaka i članova Županijske skupštine izabranih s liste birača za 2017. godinu.
Također, donesene su Odluke o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta „Virje“ i „Podravske Sesvete“ i Križevci kao i devetnaest Odluka o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta.
Voditelj Tima za palijativnu skrb, ujedno i ravnatelj Opće bolnice „dr. Tomislav Bardek“ Mato Devčić prezentirao je Strategiju razvoja palijativne skrbi u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje 2017.-2020. koju su članice i članovi jednoglasno prihvatili te većinom glasova donijeli i Zaključak o davanju suglasnosti na odluke Opće bolnice.
Ravnateljica Željka Kolar predstavila je Financijsko izvješće kao i Izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Županije za 2016. godinu koje je prihvaćeno većinom glasova, kao i Rješenje o imenovanju ravnateljice navedene županijske ustanove za novo mandatno razdoblje. Razmotreno je i Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja i provedbe općih i drugih akata KKŽ u 2016. godini, Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih, Izvješće o radu Antikorupcijskog povjerenstva za proteklu godinu te Izvješće o provedbi Akcijskog plana suzbijanja korupcije za razdoblje 2015.-2017.
Jedna od točaka dnevnog reda bila je donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mrtvozorstvu te je dr. Elizabeta Horvatić prezentirala Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u protekloj 2016. godini s naglaskom na 1654 umrlih i 865 rođenih u prošloj godini.
Na sjednici je donesen i Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o podršci i partnerstvu na provedbi projekta „Koprivničko – križevačka županija prijatelj djece“ u suradnji sa Savezom društava Naša djeca Hrvatske. Županija ovim projektom želi potaknuti potpunije i brže ostvarivanje prava djece te u svojim nadležnostima promicati njihovu zaštitu u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, ali i poveljama Europske unije te konvencijama Organizacije ujedinjenih naroda.
Sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije završila je pitanjima i prijedlozima članova, kao i zahvalama na suradnji i međusobnom uvažavanju u proteklih četiri godine ovog mandata.
 
 
foto; kckzz

Povezani članci

Odgovori

Back to top button
Skip to content
  • https://streaming.podravskiradio.hr/live