Novosti

Podravsko-prigorski vatrogasci upućeni na sedmu smjenu dislokacije na otoku Lastovo

Vatrogasci s područja Koprivničko-križevačke županije temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini te zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske Slavka Tucakovića upućeni su na dislokaciju sedme smjene na otoku Lastovo.
Na dislokaciju je upućeno pet djelatnika iz javnih vatrogasnih postrojbi Đurđevac i Križevci.  Na otoku se nalazi šumsko terensko vozilo koje je opremljeno kombiniranom pumpom, spremnikom sa 4500 litara vode i 200 litara pjenila i krovnim bacačem. Vozilo je u vlasništvu JVP Đurđevac, a opremljeno je i kompletnom opremom za gašenje požara i hidrauličkim alatom za potrebe hitnih intervencija. Na dislokaciji se nalazi i šumsko terensko vozilo DVD-a Rasinja kapaciteta 3500 litara vode.

Povezani članci

Back to top button
Skip to content
  • https://streaming.podravskiradio.hr/live