Novosti

Pripreme za nove projekte vezane uz održivo gospodarenje otpadom i energetsku obnovu

Predstavnici Grada Đurđevca, gradonačelnik Hrvoje Janči i saborski zastupnik Željko Lacković te direktor poduzeća Komunalnih usluga Đurđevac Zdravko Lenardić, sudjelovali su na radnom sastanku u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gdje ih je ugostio direktor Fonda Dubravko Ponoš sa suradnicima.
Glavna tema sastanka bila je sufinanciranje nabave nove opreme i tehnologije potrebne za odvojeno sakupljanje otpada iz sredstava EU, te raspisivanje natječaja na koje bi se prijavili projekti nabave spremnika i vozila za odvojeno sakupljanje otpada, sortirnice i kompostišta.
Tokom sastanka osvrnulo se i na teme vezane uz energetsku učinkovitost, posebice na projekte energetske obnove dviju zgrada osnovne škole, energetsku obnovu zgrade Gradske uprave, te prijavu projekata energetske obnove višestambenih zgrada na području grada kojima upravljaju Komunalne usluge.
Razgovaralo se i o pilot projektu Energetski neovisnog Đurđevca koji bi osiguravao energiju pod posebno povoljnim uvjetima za grad, javne ustanove kao i za sve zainteresirane za korištenje jeftinije toplinske energije. Hrvatske šume osiguravale bi sirovinu i tehnologiju, a građani bi mogli predavati sve oblike biomase na otkup.

Povezani članci

Odgovori

Back to top button
Skip to content
  • https://streaming.podravskiradio.hr/live