Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju društva Podravski radio d.o.o.

Post objavljen 28.01.2021.

NAZIV PROJEKTA: Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju društva Podravski radio
d.o.o.
 
OPIS PROJEKTA: 
Projektom je obuhvaćena nabava nove informacijske i komunikacijske opreme i potrebna softverska
infrastruktura modulirana prema potrebama tvrtke kojom će se efikasno riješiti ključni problemi
pružanja medijskih usluga i neučinkovita organizacija društva na razini analiziranih poslovnih procesa.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Provedbom će se doprinijeti realizaciji dugoročnih ciljeva društva, odnosno uvođenjem ovih sustava i
nabavkom IKT opreme doprinijeti će se smanjivanju troškova vanjskih usluga za min.15%, anulirati će
se potreba za papirnatim dokumentiranjem proizvodnje te će se na općoj razini ostvariti direktna
ušteda od min.15%.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 156.114,00 HRK
Ukupna vrijednost projekta s PDV-om: 909.900,00 HRK
 
RAZDOBLJE PROVEDBE: od 01.01.2020. do 01.01.2021.godine
 
 
KONTAKT OSOBA:
IVICA ŠUBARA, direktor
Mail: direktor@podravskiradio.hr
https://strukturnifondovi.hr
OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Back to top button
Skip to content