Novosti

Započeo petogodišnji projekt „Drava Life – integrirano upravljanje rijekom“

Na ušću Mure u Dravu kod Legrada službeno je otvoren europski projekt „Drava Life – integrirano upravljanje rijekom“, a otvorenju je u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovala ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije Željka Kolar.
Ravnateljica Kolar ukratko je prezentirala važnost ovog projekta te istaknula kako će županijska Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u suradnji s Hrvatskim vodama provoditi dio aktivnosti u sklopu projekta upravo na ušću Mure u Dravu kod Legrada.
Riječ je o jedinom hrvatskom projektu koji je odobren kroz program LIFE 2014 za projekte očuvanja okoliša, a predviđeno trajanje projekta je pet godina. Ovim projektom obnovit će se ključne prirodne značajke ekosustava rijeke Drave otvaranjem i stvaranjem novih rukavaca, uklanjanjem i prilagodbom obaloutvrda i ostalih vodnih građevina te očuvanjem retencijskih područja i prirodnih strmih obala rijeke.
Glavne aktivnosti obnove staništa provest će se na sedam lokacija duž rijeke Drave: Otok Virje, Stara Drava Varaždin, Donja Dubrava – Legrad, Most Botovo, Novačka, Miholjački Martinci i Podravska Moslavina čime će se obnoviti i sačuvati 1000 metara dinamičnih riječnih obala, stvoriti 13 hektara novih dinamičnih riječnih zona sa šljunčanim, pješčanim i zemljanim obalama, obnoviti ili stvoriti 14,5 kilometara rukavaca te unaprijediti 300 hektara šuma u poplavnim područjima.
U razdoblju provedbe projekta partneri će također nastojati smanjiti čovjekovo ometanje riječnih ptica tijekom sezone razmnožavanja te unaprijediti znanje o Naturi 2000 različitim instrumentima za podizanje svijesti kao što su obrazovni centri i staze duž Drave, informativne ploče, informacijske točke, obukom dravskih renđera te različitim komunikacijskim i obrazovnim materijalima.
Valja istaknuti da se u okviru ovog projekta želi obnoviti dio ekosustava rijeke Drave, uspostaviti bolja prekogranična suradnja, podići svijest širih masa o potrebi očuvanja ovog područja te poboljšati ekološko stanje rijeke Drave i njenih ekosustava
Projektni partneri su osim Hrvatskih voda i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko križevačke županije nevladine udruge WWF Austrija i Zeleni Osijek te Javne ustanove koje upravljaju zaštićenim dijelovima prirode u Varaždinskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, a ukupna vrijednost projekta iznosi 4.592.898,00 eura dok je iznos sufinanciranja Europske unije 60 posto.
Projekt je službeno otvorio zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode Mario Šiljeg zajedno s generalnim direktorom Hrvatskih voda Zoranom Đurokovićem.

Povezani članci

Odgovori

Back to top button
Skip to content
  • https://streaming.podravskiradio.hr/live