Novosti

Župan Darko Koren na sjednici Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija predstavio inicijativu za dopunu Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

U Zagrebu je održana 56. sjednica Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija kojoj je prisustvovao župan Darko Koren, ujedno i potpredsjednik Hrvatske zajednice županija. Na sjednici koju je vodio predsjednik HZŽ-a i župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk, župani su raspravljali o aktualnim pitanjima vezanim uz predstojeće zakonske promjene, s naglaskom na digitalizaciju javne uprave i rad na daljnjoj fiskalnoj i funkcionalnoj decentralizaciji.
Župan Koren je na sjednici predstavio inicijativu za dopunu Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u dijelu elektroničkog sazivanja i održavanja sjednica predstavničkog tijela koja će se uputiti prema Ministarstvu pravosuđa i uprave. Župan je podsjetio na upute o sazivanju, održavanju i sudjelovanju na sjednicama predstavničkog tijela koje je, s obzirom na epidemiološku situaciju, u ožujku donijelo Ministarstvo uprave napomenuvši kako se prema odredbama Zakona sjednice predstavničkog tijela mogu održati isključivo uz neposredno sudjelovanje članova predstavničkog tijela u radu sjednice i bez korištenja modernih tehnologija.
„U pripremi su najvažniji financijski akti lokalnih jedinica, a to su proračuni. S obzirom da je epidemiološka situacija vrlo nepredvidiva pozivamo Ministarstvo pravosuđa i uprave da po hitnom postupku uputi dopunu Zakona u saborsku proceduru i to u dijelu koji se odnosi na način sazivanja sjednica predstavničkog tijela kako bi se ta pravna situacija uredila prije predaje proračunskih akata predstavničkom tijelu“, kazao je župan.
U protivnome, istaknuo je župan obrazlažući inicijativu, potrebno je izdati jasnu i nedvosmislenu uputu kako postupiti u epidemiološkoj situaciji u kojoj se predstavničko tijelo neće moći sastati neposredno, u punom sastavu potrebnom za valjano donošenje proračunskih dokumenata jer se član ili dio članova, a potencijalno i svi mogu nalaziti u samoizolaciji usred opasnosti od zarazne bolesti.
Na sjednici se raspravljao o poreznoj reformi u kojoj se, između ostalog, predlaže preusmjeravanje sredstava u iznosu 17 posto poreza na dohodak, koji se koristi za fiskalno izravnanje, u povećanje udjela raspodjele u porezu na dohodak općinama, gradovima i županijama. Smatramo da i županije, i gradovi, i općine moraju jednakomjerno sudjelovati u raspodjeli“, istaknuo je predsjednik Hrvatske zajednice županija i župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk.
S predstavnicima Hrvatske udruge poslodavaca razgovaralo se o organizaciji javnog linijskog prijevoza, problematici koja je posebice došla do izražaja s organizacijom početka nove školske godine, a župani su raspravili i o reformi javne uprave te procesima digitalizacije koji će omogućiti efikasniju javnu upravu.

Povezani članci

Back to top button
Skip to content
  • https://streaming.podravskiradio.hr/live