Novosti

Kuća Osmijeha u Đurđevcu riješiti će stambeno pitanje udomljene djece nakon 18-e godine: održana prva supervizija u sklopu projekta

U prostoru Centra za socijalnu skrb Đurđevac održana je prva supervizija za udomitelje u sklopu projekta Kuća osmijeha, koja je posvećena upoznavanju članova grupe (supervizanata) međusobno i sa supervizorom, definiranju ciljeva supervizije i očekivanja supervizanata, provjeri dosadašnjih iskustava sa supervizijom i ugovaranju supervizijskog rada.
Supervizanti su članovi udruge udomitelja Osmijeh koji su u sklopu uvodnih aktivnosti obradili teme poput teškoća u skrbi o djeci koja su kod njih na smještaju, nesklada očekivanja uspješnosti kod djece između udomitelja i djece, nezainteresiranosti za školovanje kod djece, nedostatka sankcija i posljedica neprihvatljivih ponašanja djece, teškoća u skrbi o adolescentima, primjerenih i efikasnih odgojnih postupaka. Na kraju susreta supervizanti su popunili evaluacijski upitnik.
Ovaj događaj jedna je od aktivnosti projekta Kuća osmijeha kojeg provodi Grad Đurđevac u suradnji s partnerima Udrugom udomitelja za djecu Osmijeh i Centrom za socijalnu skrb Đurđevac. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.175.081,44 kn, te je 100% financiran od strane Europske unije.
Projektom će se opremiti stambeni prostor u kojem će biti smješteni mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji nakon navršenih 18 godina izlaze iz sustava udomiteljstva. Planirana je i adekvatna stručna pomoć udomiteljima i mentorima kroz razne edukacije, te psihoedukativna podrška udomljenoj djeci i mladima koji izlaze iz sustava skrbi.

Povezani članci

Back to top button
Skip to content
  • https://streaming.podravskiradio.hr/live