AktualnoLife StyleNovostiVijestiVijesti iz Županije

Danas je na snagu stupila odluka Koprivničko-križevačke županije o sufinanciranju troškova medicinski pomognute oplodnje – sufinanciranje iznosi do najviše 1.000 eura po postupku

Danas je na snagu stupila odluka Koprivničko-križevačke županije o sufinanciranju troškova medicinski pomognute oplodnje.

Ovom mjerom nastoji se pomoći u podmirenju dijela troškova, a pomoć, odnosno sufinanciranje u iznosu od 50 posto ukupnih troškova postupka, a najviše do 1.000 eura, može se ostvariti za najviše dva pokušaja medicinski pomognute oplodnje tijekom kalendarske godine, neovisno o ishodu postupka.

Pod troškovima medicinski pomognute oplodnje smatraju se troškovi usluga medicinski pomognute oplodnje sukladno cjeniku ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje postupaka medicinski pomognute oplodnje, zatim troškovi pregleda liječnika specijalista ginekologije vezanih uz postupak medicinski pomognute oplodnje te troškovi propisanih lijekova vezani uz postupak medicinski pomognute oplodnje.

Sufinanciranje mogu ostvariti punoljetni i poslovno sposobni žena i muškarac koji su u braku, odnosno u izvanbračnoj zajednici te punoljetna, poslovno sposobna žena koja ne živi u braku, izvanbračnoj zajednici ili istospolnoj zajednici, a čije je dosadašnje liječenje neplodnosti ostalo bezuspješno ili bezizgledno te koja je, s obzirom na životnu dob i opće zdravstveno stanje, sposobna za roditeljsku skrb o djetetu.

Za ostvarivanje ovakve pomoći potrebno ispunjavati sljedeće uvjete:

-da podnositelj zahtjeva ima neprekidno prijavljeno prebivalište na području Koprivničko-križevačke županije najmanje jednu godinu prije podnošenja zahtjeva, a bračni ili izvanbračni drug u trenutku podnošenja zahtjeva 

-da je postupak medicinski pomognute oplodnje proveden u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.

Sufinanciranje troškova medicinski pomognute oplodnje odobrava se temeljem podnesenog zahtjeva, a uz zahtjev je potrebno priložiti uvjerenje o prebivalištu podnositelja zahtjeva te osobe s kojom je u braku, odnosno izvanbračnoj zajednici, dokumentaciju (po vlastitom izboru) iz koje je vidljiva uključenost u postupak medicinske pomognute oplodnje, račune ovlaštene zdravstvene ustanove, liječnika specijaliste ginekologije odnosno ljekarne, potpisanu izjavu o istinitosti podataka navedenih u zahtjevu i priloženim dokazima – da se postupak ne financira sredstvima HZZO, da se troškovi za koje se traži financiranje od strane Županije ne financiraju iz drugih javnih izvora, prihvaćanje materijalne i kaznene odgovornosti te potpisanu izjavu o postojanju izvanbračne zajednice koju prilažu samo podnositelji zahtjeva koji žive u izvanbračnoj zajednici te potpisanu izjavu o nepostojanju bračne, izvanbračne ili istospolne zajednice koju prilažu samo podnositeljice zahtjeva koje ne žive u izvanbračnoj ili istospolnoj zajednici.

Odlukom je predviđeno da se sufinanciranje troškova medicinski pomognute oplodnje može ostvariti za postupke koji su započeti nakon 28. rujna 2023. godine, što znači da se računi izdani prije spomenutog datuma neće moći uvažiti.

Zahtjev i popratnu dokumentaciju moguće je dostaviti i e-mailom [email protected], a zaprimaju ga i obrađuju službenici Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti od kojih zainteresirani građani i podnositelji zahtjeva mogu zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja telefonom i to pozivom na sljedeće brojeve:

Za područje Koprivnice i okolnih općina: 048/658-223
Za područje Križevaca i okolnih općina: 048/658-227
Za područje Đurđevca i okolnih općina: 048/658-124

 

izvor; Koprivničko-križevačka županija

foto; Pixabay.com

Povezani članci

Odgovori

Back to top button
Skip to content
  • https://streaming.podravskiradio.hr/live