Novosti

Izlaganje katastarske izmjere

Na području Grada Đurđevca provedena je katastarska izmjera za naselja Đurđevac i Grkine kojom su prikupljeni podaci koji se odnose na broj, oblik, površinu i način iskorištavanja katastarskih čestica.
Podaci prikupljeni katastarskom izmjerom izložit će se na javni uvid kako bi posjednici, vlasnici i sve osobe koje smatraju da im pripada pravo koje bi trebalo upisati u zemljišne knjige, mogle izvršiti uvid u prikupljene podatke i zaštiti svoja prava  i interese te se upisati kao vlasnici u obnovljene zemljišne knjige.
Izlaganje na javni uvid podataka započinje 10. travnja, te su upućeni i prvi pozivi strankama.
Sređivanje zemljišno-knjižnog i katastarskog stanja je besplatno za građane. Građani koji prime poziv  trebaju se odazvati  u navedeni dan i vrijeme, ponjeti sa sobom potrebnu dokumentaciju  te u zgradi bivšeg Općinskog suda u Đurđevcu izvršiti provjeru katastarskih i gruntovnih podataka, kako bi podaci u novim zemljišnim knjigama  i katastru zemljišta odgovarali stvarnom stanju  u pogledu oblika, površine kao i u pogledu stvarnih prava na nekretninama.

Povezani članci

Odgovori

Back to top button
Skip to content
  • https://streaming.podravskiradio.hr/live