Novosti

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u 2016.

Grad Đurđevac poziva udruge s područja Grada Đurđevca koje su programski usmjerene na rad u području kulture, socijalne skrbi, zdravstva, humanitarnih djelatnosti, poljoprivede, zaštite životinja, okoliša i prirode, da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju sektora civilnog društva u lokalnoj zajednici od interesa za opće dobro.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše tri programa/projekta na jedno ili više područja Javnog natječaja na razdoblje provedbe do 31.12.2016. godine.  Rok za prijavu na natječaj je 31. ožujka 2016. godine. Javni natječaj možete pronaći na službenim straniama Grada Đurđevca.

Povezani članci

Odgovori

Back to top button
Skip to content
  • https://streaming.podravskiradio.hr/live