Novosti

Raspisan javni poziv za financiranje projekata sredstvima Saveza Alpe Jadran

Raspisan je prvi ovogodišnji javni poziv za financiranje projekata sredstvima Saveza Alpe Jadran. Javni poziv će biti otvoren do 31. ožujka 2016. Dodjeljivat će se maksimalno do 4000 eura za prihvaćene zajedničke projekte u okviru Saveza, te do 5000 eura za pripremu i sufinanciranje EU projekata.
Na javni poziv moći će se javiti organizacije koje provode međunarodne projekte u koje su uključene minimalno tri organizacije iz tri regije/zemlje članice Saveza. Detaljnije informacije o uvjetima koje projekti moraju zadovoljavati da bi bili prihvatljivi mogu se pronaći u Smjernicama za provedbu projekata financijski podržanih od strane Saveza Alpe Jadran, objavljenima u prilogu obrasca projektne aplikacije.
Konačna odluka o financiranju bit će donesena na sjednici Upravnog odbora Saveza 28. travnja 2016.
Sve zainteresirane organizacije na području Koprivničko-križevačke županije koje planiraju provedbu projekta koji je u skladu s kriterijima Saveza Alpe Jadran trebaju pravovremeno prijaviti projekt.
Sve udruge građana koje ostvare financiranje svojih projekata sredstvima Saveza, moći će ostvariti i sufinanciranje od strane Koprivničko-križevačke županije, za što je već otvoren javni poziv.
Detaljnije informacije zainteresirani mogu dobiti u Odsjeku za međunarodnu suradnju i europske fondove

Povezani članci

Odgovori

Back to top button
Skip to content
  • https://streaming.podravskiradio.hr/live