Novosti

PORI REGIONALNOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI DODIJELJENA BESPOVRATNA SREDSTVA U IZNOSU OD 17 MILIJUNA KUNA

U prostorima Koprivničko-križevačke županije održana je konferencija za medije na kojoj je između ostalog predstavljen novi projekt PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije „UZ PORU PO POTPORU“. PORA je krajem prošle godine uspješno provela zahtjevni postupak reakreditacije statusa regionalnog koordinatora što je bio preduvjet za kandidiranje za bespovratna sredstva za daljnji rad. Tako je u ožujku ove godine prijavljen projektni prijedlog „UZ PORU PO POTPORU“ na Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora. Ukupna vrijednost projekta je 20.016.687,79 kuna, dok je iznos bespovratnih sredstava 17.014.184,53 kune.
Nakon evaluacije i donošenja Odluke o odobrenju projekta i financiranju, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava PORA-i u iznosu od 17.014.184,53 kune.
Dodijeljena bespovratna sredstva namijenjena su za pružanje stručne pomoći jedinicama lokalne (regionalne) samouprave i drugim javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi razvojnih EU projekata te koordinaciju i izradu županijskih razvojnih strategija i drugih razvojnih dokumenata za područje Koprivničko-križevačke županije. U okviru navedenog projekta provodit će se i aktivnosti informiranja o aktualnim EU natječajima te edukacije na aktualne teme povezane s korištenjem EU sredstava, a s ciljem jačanja kapaciteta djelatnika javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Koprivničko-križevačke županije.
Dodatna važnost ovog projekta za PORU je u tome što se ovim bespovratnim sredstvima osiguravaju financijska sredstva potrebna za poslovanje i daljnji razvoj u idućih pet godina, ali i jačanje kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za pripremu i provedbu EU projekata.
Važnost ovog projekta za Koprivničko-križevačku županiju je u tome što se nastavlja trend smanjivanja troškova rada PORE u županijskom proračunu te će se u kontinuitetu osigurati besplatna stručna pomoć u pripremi i provedbi EU projekata za županiju, jedinice lokalne samouprave i ostala javnopravna tijela s područja Koprivničko-križevačke županije.

Povezani članci

Back to top button
Skip to content