Novosti

Sastalo se Kulturno vijeće Koprivničko-križevačke županije

Kulturno vijeće Koprivničko-križevačke županije održalo je sastanak kako bi se analizirale pristigle prijave projekata i programa na Poziv za programe javnih potreba u kulturi Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu. Prema izvješću Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja utvrđen je broj prijava koje zadovoljavaju sve uvjete nakon čega su članovi Kulturnog vijeća pristupili postupku ocjenjivanja projekata na temelju kojeg će se dodjeljivati novčana sredstva.

Projekti i programi javnih potreba u kulturi sufinanciraju se sredstvima osiguranim u Županijskom proračunu, a ove godine ukupno je na raspolaganju 1.768.000,00 kuna.

 

Povezani članci

Odgovori

Back to top button
Skip to content
  • https://streaming.podravskiradio.hr/live