Novosti

Župan Darko Koren najavio gradnju pet školskih sportskih dvorana te nove programske aktivnosti u području zdravstva, gospodarstva i turizma

Na konferenciji za medije održanoj u prostorijama Županijske uprave, župan Darko Koren sa suradnicima, javnosti je predstavio nekoliko značajnih mjera i programa iz domene školstva, zdravstva, turizma i gospodarstva, a poseban naglasak je stavljen na investicijske projekte gdje će u narednom ciklusu ulaganja u obrazovnu infrastrukturu Koprivničko-križevačka županija u suradnji s općinama sufinancirati gradnju pet sportskih školskih dvorana, pri OŠ „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Kloštar Podravski i Andrija Palmović Rasinja, kao i završetak školske sportske dvorane OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac.
Županija će, pojasnio je župan, financirati izradu projektne dokumentacije, sufinancirat će 50 posto troškova gradnje dvorane neto kvadrature koja je definirana standardom za pojedinu školu i troškove vezane uz korištenje i održavanje , dvorane u obrazovnom procesu. Uz to, Županija će u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, opremiti školske sportske dvorane koje će biti dvodijelne i multifunkcionalne, a u njima će se osim tjelesnog odgoja, odvijati i druge aktivnosti za kojima lokalna zajednica ima potrebe.
Financijske procjene govore kako će se troškovi gradnje pojedinačne dvorane kretati u rasponu od 12 do 13 milijuna kuna, a s obzirom da će Županija financirati pet objekata potrebno će biti i kreditno zaduženje od 30 milijuna kuna.
Što se tiče gradnje nove Obrtničke škole u Koprivnici, župan je kazao kako će se sve infrastrukturne potrebe tog obrazovnog objekta rješavati kroz realizaciju projekta regionalnog Centra kompetentnosti kojim će se rekonstruirati, dograditi i opremiti zgrada Obrtničke škole Koprivnica te zgrada partnerske ustanove Strukovne škole Đurđevac. Projekt je prijavljen Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije te se očekuje potpora od 30 milijuna kuna, odnosno 100 postotno sufinanciranje preko resornog ministarstva.
Zamjenik župana Ratimir Ljubić je izvijestio o zaključcima sa nedavno održanog sastanka u Ministarstvu zdravstva na temu provedbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti u sustavu Primarne zdravstvene zaštite, a projekte PORe Razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije, predstavila je ravnateljica Melita Birčić istaknuvši kako je županijska ustanova uspješno kandidirala projekt „Uz PORU po potporu“ kojim je od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, dobila bespovratna sredstva za daljnji rad u iznosu od 17 milijuna kuna.
Važnost ovog projekta za županiju je u tome što se nastavlja trend smanjivanja troškova rada PORE u županijskom proračunu.

Povezani članci

Back to top button
Skip to content