Novosti

Županija odabrana za pilot tijelo u sklopu Twinning projekta „Jačanje integriteta javnog sektora“

Nakon što je na inicijativu Ministarstva uprave, Državnog instituta za javnu upravu Republike Finske i Visoke škole za javnu uprave Republike Francuske početkom travnja održan pripremni sastanak za uključivanje Koprivničko-križevačke županije u Twinning projekt „Jačanje integriteta javnog sektora“, stigla je obavijest voditelja projekta i državnog tajnika u Ministarstvu Mihovila Škarice o odabranim pilot tijelima za provedbu projekta.
Županija je odabrana kao jedno od četiri tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave, uz Grad Samobor, Općinu Rešetari i Općinu Ribnik. Odabrana tijela državne uprave su Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo unutarnjih poslova i Ured državne uprave u Istarskoj županiji, a pravne osobe s javnim ovlastima HAKOM – Hrvatska agencija za mrežne djelatnosti, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.
Svrha projekta je potpora uspostavi učinkovite etičke infrastrukture javne uprave, što će u konačnici pridonijeti većem zadovoljstvu građana radom javne uprave. Tijekom provedbe projekta izradit će se sveobuhvatan program izobrazbe za etičke povjerenike i za ostale zaposlenike javne uprave te će se uspostaviti sustav za razvoj strategija i planova integriteta za zaposlenike javne uprave, kao skup mjera koje se poduzimaju s ciljem sprječavanja nastanka situacija pogodnih za razvoj korupcije. Također se planira promidžbenim aktivnostima podići svijest građana i zaposlenika javne uprave o potrebi poštivanja načela etičnog ponašanja, posebno zbog sprječavanja sukoba interesa, korupcije te ostalih vrsta neetičnog postupanja u obavljanju poslova javne uprave.
Projekt je započeo u veljači 2017. godine i trajat će 15 mjeseci, a ukupna vrijednost je 700.000 eura.

Povezani članci

Odgovori

Back to top button
Skip to content
  • https://streaming.podravskiradio.hr/live