Novosti

Komunikacijska radionica Udruge slijepih KC-KŽ županije

Udruga slijepih KC-KŽ županije u sklopu trogodišnjeg programa „Priprema, pozor, SAD (Samopouzdani, Aktivni, Društveni) financiranog sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, održala je Komunikacijsku radionicu za korisnike programa.

Kroz komunikacijske radionice korisnici aktivno razvijaju ili usavršavaju vlastite komunikacijske vještine, brzinu reakcije na verbalni podražaj, ali i uče oblike neverbalne komunikacije koje nisu naučili kroz život zbog svojeg oštećenja vida. Nove kompetencije koje uče kroz ovakav tip radionica uvelike olakšavaju njihovu interakciju, smanjuje šumove u komunikaciji, te olakšava svakodnevno funkcioniranje članova.

Program „Priprema, pozor, SAD!! u 2017. godini ulazi u zadnje polugodište provedbe, a do sada je u aktivnostima koje se provode u sklopu njega sudjelovalo 86 članova Udruge.

Povezani članci

Odgovori

Back to top button
Skip to content
  • https://streaming.podravskiradio.hr/live