Novosti

Obveza čišćenja snijega

Građani, vlasnici ili korisnici stanova, vlasnici ugostiteljskih, trgovačkih i drugih poslovnih prostorija, te vlasnici kioska i pokretnih naprava na temelju odredbi članka 78., 79. i 80. Odluke o komunalnom redu grada Đurđevca, u vrijeme pothlađenosti kolnika i stvaranja poledica, padanja ledenih kiša i snježnih oborina obvezni su organizirati i vršiti posipavanje, održavanje i čišćenje pješačkih površina ispred navedenih objekata. Također su obvezni održavati i čistiti stepeništa, te ulaze u stambene zgrade, uklanjati led i snijeg sa krovova zgrada kada je narušena sigurnost prolaznika uslijed mogućih oborina.
Komunalni redar vrši kontrolu čišćenja snijega na javnim površinama, a sve kako bi se izbjegli padovi i ozljeđivanje građana jer odgovornost za nastalu štetu snosi obveznik čišćenja.
Ukoliko nositelji utvrđenih obaveza za uklanjanje snijega i leda ne izvrše iste, komunalni redar će odrediti uklanjanje snijega i leda na njihov trošak te pokrenuti prekršajni postupak.

Povezani članci

Odgovori

Back to top button
Skip to content
  • https://streaming.podravskiradio.hr/live