NovostiVijesti iz Podravine

Općina Legrad; sklopljen ugovor za sanaciju divljeg odlagališta

Općina Legrad potpisala je Ugovor za radove uklanjanja odbačenog otpada u okoliš na legradskom Gradišću. Ukupna vrijednost radova iznosi 910.812,50 kuna, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira 40% projekta. Prije potpisivanja Ugovora za sanaciju, tvrtka iz Zagreba izradila je svu potrebnu dokumentaciju u vrijednosti od 24.375,00 kuna. U tijeku je natječaj za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Predmetno odlagalište nastalo je odlaganjem miješanog komunalnog, građevinskog te biootpada od strane samih mještana, ali i nekontroliranim dovozom otpada od strane okolnog stanovništva u udubine nastale vađenjem šljunka.
Prema izmjenama i dopunama Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije, na području općine Legrad nije navedena niti jedna lokacija za odlaganje otpada te smo obvezni sve divlje deponije sanirati i zatvoriti. Predviđeno je da se inertni otpad sanira IN SITU (na samoj lokaciji će se presložiti i prekriti slojem zemlje), a komunalni, biorazgradivi i metalni otpad će se izdvojiti i odvoziti s lokacije te zbrinuti od strane ovlaštenog sakupljača.
Od trenutka početka izvođenja radova, odlagalište je zatvoreno te više neće biti moguć dovoz bilo kakvog otpada. Nakon sanacije, gornja ploha saniranog odlagališta i očišćenog okolnog terena će se ozeleniti. Saniranjem odlagališta otpada sprječavaju se neželjeni učinci na okoliš, kao što su onečišćenja površinskih i podzemnih voda, nastajanje požara i nekontrolirano gorenje, prisutnost glodavaca, insekata i ptica u velikom broju.

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back to top button
Skip to content