Life StyleNovostiVijesti iz Podravine

Početkom kolovoza 2021. godine počinje izgradnja novog objekta za pružanje socijalnih usluga u sklopu projekta „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Đurđevac”

Danas, 22. srpnja 2021. godine, Centar za socijalnu skrb Đurđevac potpisao je Ugovor o nabavi radova
izgradnje novog objekta za pružanje usluga poludnevnog boravka te provođenje programa prevencije
u sklopu projekta „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb
Đurđevac“, šifra ugovora KK.08.1.3.04.0013.
Odabrani Izvođač radova u provedenom postupku javne nabave je poduzeće GT JURA d.o.o. iz Virja, a
ukupna cijena svih ugovorenih radova s porezom na dodanu vrijednost iznosi 4.772.802,19 kuna.
Projektom „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Đurđevac“
osigurana je izgradnja novog objekta, kao i opremanje novoizgrađenog objekta te nabava vozila za
pružanje socijalnih usluga, u sklopu poziva „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih
usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“. Vrijednost projekta je
6.636.036,00 kuna, a visina EU sufinanciranih sredstava je 100%. Razdoblje provedbe projekta je
razdoblje od 30 mjeseci, a započeo je 14. kolovoza 2020. godine.
Projekt se provodi u partnerstvu sa Koprivničko-križevačkom županijom, Gradom Đurđevcom te
Centrom za pružanje usluga u zajednici Svitanje, a sve uz stručnu i tehničku podršku PORE regionalne
razvojne agencije.


Projektom je osigurana izgradnja novog objekta kao pomoćne zgrade u dvorištu postojećeg sjedišta
Centra za socijalnu skrb Đurđevac, tlocrtne površine od 192 četvornih metara na dvije etaže, od čega
je donja etaža planirana i biti će opremljena za pružanje raznih socijalnih usluga, a posebno usluga
poludnevnog boravka za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi od 7 do 18 godina, dok će se na
gornjoj etaži nalaziti prostorije za individualni i grupni rad sa korisnicima, za provođenje raznih
preventivnih programa i aktivnosti s ciljem osnaživanja obitelji u riziku, prevencije izdvajanja djece iz
obitelji, pružanja usluga individualnog i grupnog savjetovanja i pomaganja, rada s udomiteljskim
obiteljima u smislu podrške i razvoja mreže udomiteljstva i alternativnih oblika skrbi. Da bi upotpunili
uslugu, naročito zbog nedostupnosti javnog prijevoza na ovom području, planirana je i kupnja kombi
putničkog vozila za prijevoz korisnika u sklopu organiziranog prijevoza.
Projekt je iznimno važan ne samo za stanovnike s područja Đurđevca, već jednako i za stanovništvo
općine Virje, Molve, Kalinovac, Kloštar Podravski, Novo Virje i Podravske Sesvete, iz razloga što će
svim stanovnicima s navedenog područja usluge biti pristupačnije, a pritom će se širiti mreža
dostupnih socijalnih usluga. Nabavljenim vozilom bi se osigurao prijevoz korisnika i s najudaljenijeg
područja mjesne nadležnosti. Želimo pridonijeti podizanju kvalitete života, naročito ranjivih skupina
građana, te kroz ovakav doprinos možemo očekivati u budućnosti pozitivne i vidljive promjene.
Krajnji cilj projekta je podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije te razvoja
mreže izvaninstitucijskih usluga i podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih
ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije, kao i spriječila daljnja institucionalizacija novih
korisnika.

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

„Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Centra za socijalnu skrb Đurđevac“.

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back to top button
Skip to content