Novosti

Službeno otvoreno Reciklažno dvorište

Na komunalnom odlagalištu otpada Peski u sklopu obilježavanja Dana grada otvoreno je Reciklažno dvorište. Na otvaranju su bili nazočni načelnici općina, direktori komunalnih poduzeća, djelatnici Grada i Komunalnih usluga, predstavnici izvoditelja radova i nadzora, te gradonačelnik Željko Lacković.

U znak otvorenja gradonačelnik je prerezao svečanu vrpcu te je istaknuo kako je izgradnjom Reciklažnog dvorišta ispunjena zakonska obveza te usklađeno je poslovanje Komunalnog poduzeća sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Izrazio je ponos što je s Gradom Đurđevcom u projekt uključeno i  sedam okolnih općina, što je jedinstveni primjer.

Direktor Zdravko Lenardić istaknuo je kako će se na Reciklažnom dvorištu sakupljati preko različitih 30 vrsta  otpada.  Radovi na izgradnji počeli su u studenom prošle godine, a ukupna vrijednost radova je 3.070.000 kuna koje financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 80 %, dok preostali dio sufinancira Koprivničko-križevačka županija i Grad Đurđevac.

Sljedeća faza je izgradnja kompostišta za bio otpad i sortirnica gdje bi se sakupljeni otpad sortirao po skupinama da se dobiju bolji rezultati i postigne njegova tržišna cijena da se kvalitetno unovči.

Građani će moći besplatno donositi odvojeni otpad na reciklažno dvorište, nakon čega će se sav prikupljeni otpad predavati na zbrinjavanje i reciklažu. Popis otpada koji se zaprima možete vidjeti na web stranicama Grada i Komunalnih usluga, te na samom reciklažnom dvorištu.

 

Povezani članci

Odgovori

Back to top button
Skip to content
  • https://streaming.podravskiradio.hr/live